Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Dziś bój o zakaz handlu w niedzielę

123RF
Po miesišcach trzymania projektu w zamrażarce w czwartek sejmowa podkomisja zajmie się ograniczeniami pracy sklepów.

Przewidujšcy zakaz handlu w niedzielę projekt autorstwa różnych ugrupowań pod wodzš NSZZ „Solidarnoœć" trafił do Sejmu ponad rok temu. Przez ten czas został jedynie skierowany do prac w komisjach. Swoje doœć krytyczne stanowisko do tego pomysłu w marcu ogłosił też rzšd.

Teraz prace majš przyspieszyć. 28 wrzeœnia projektem ma się zajšć sejmowa podkomisja ds. rynku pracy. Jej nowy przewodniczšcy Janusz Œniadek mówi, że zapadła decyzja polityczna o przyjęciu wariantu kompromisowego i zamykaniu sklepów w dwie niedziele w miesišcu. Jeszcze pod koniec lipca Œniadek mówił również, że wcišż możliwe jest, by ustawa zaczęła obowišzywać od stycznia 2018 r.

Czy tak będzie faktycznie, okaże się już niedługo. Ale decyzja komisji nie musi niczego przesšdzać, co pokazały choćby prace nad nowelizacjš prawa farmaceutycznego. Zasadę, że aptekę może otwierać tylko osoba z wykształceniem farmaceutycznym, sejmowe komisje odrzuciły, ale do ustawy wróciła na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Z handlem w niedzielę okazji do sporów nie brakuje, także w samym rzšdzie. Temat jest kontrowersyjny, w badaniach opinii roœnie liczba przeciwników zakazu.

Branża handlowa podkreœla, że wariant z dwiema niedzielami jest z jej perspektywy nawet gorszy niż zamknięcie sklepów we wszystkie niedziele. Oznacza bowiem ogromne kłopoty w planowaniu zamówień i obsady personelu. Takie rozwišzanie najmocniej uderzy w centra handlowe, które w niedzielę osišgajš najwyższe obroty.

Handlowcy i grupa posłów PiS zgłosili też pomysł, aby sklepy w niedzielę mogły pracować z ograniczeniami czasowymi, np. tylko do godziny 13. Nie wzbudził on specjalnego entuzjazmu rzšdu, ale może wrócić w trakcie prac nad projektem Solidarnoœci w Sejmie.

Wœród ministrów przeważa poparcie dla wariantu z zakazem obowišzujšcym w dwie niedziele w miesišcu, ale projekt „Solidarnoœci" znalazł się pod ostrzałem wielu resortów. Głównie za plany ograniczania pracy centrów logistycznych czy nawet sklepów internetowych.

„Solidarnoœć" już zapowiedziała, że wycofa się z kilku kontrowersyjnych pomysłów, zwłaszcza karania więzieniem za łamanie ograniczeń handlu. Obrady komisji będš na pewno burzliwe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL