Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Coraz mocniejszy polski ślad na Nowym Jedwabnym Szlaku

materiały prasowe
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna chce mocniej zaangażować się w rozwijanie potencjału połšczenia kolejowego z Chinami.

Porozumienie, które 21 wrzeœnia władze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpiszš z przedstawicielami chińskiego terminalu kolejowego w Syczuanie – Chengdu International Railway Port, pozwoli lepiej wykorzystać potencjał połšczenia kolejowego łšczšcego Europę z Chinami – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Na jego podstawie Chińczycy będš mieli możliwoœć zbudować w Łodzi, w przyszłoœci, park logistyczno-dystrybucyjny na potrzeby Nowego Jedwabnego Szlaku. To nazwa jednego z najdłuższych na œwiecie połšczeń kolejowych, które od 2013 r. działa na trasie ŁódŸ – Chengdu/Xiamen.

Porozumienie nie zawiera jednak wišżšcych konkretów, jak termin budowy, budżet czy warunki tej inwestycji. Umieszczenie zapisu o budowie centrum miało jednak wyjœć od strony chińskiej.

Porozumienie ma też zachęcić Chińczyków do zwiększenia inwestycji bezpoœrednich w łódzkim regionie, który ma stać się superhubem dla handlu z Państwem Œrodka, ale także dla europejskiego biznesu, którzy chciałby wysyłać towary do Chin kolejš.

Połšczenie kolejowe jest tańsze niż drogš lotniczš i szybsze niż drogš morskš – trwa 14 dni zamiast 40. Polska leży w kluczowym miejscu tego szlaku. Odpowiednie ułożenie relacji gospodarczych z Chinami przy tej okazji ma takš wagę, że przedostało się do dyskusji na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Polska jest najważniejszym partnerem Chin w tej częœci Europy – mówił tam Xu Jian, ambasador ChRL w Polsce.

Wcišż otwarte jest pytanie, kto na tym projekcie zyska, oprócz samych inwestorów. Transport żywnoœci z Polski utrudnia rosyjskie embargo, które obejmuje także tranzyt.

Opinia

Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Od poczštku swojej kadencji w ŁSSE zabiegam o wzmocnienie roli regionu we współpracy z Chinami, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku. Organizujemy misje gospodarcze do Chin, wydarzenia z chińskimi partnerami, nasz przedstawiciel w Chinach zachęca do inwestowania w ŁSSE. Celem porozumienia z Międzynarodowym Węzłem Kolejowym, które podpiszemy 21 wrzeœnia, jest rozwój połšczenia kolejowego Polski z Chinami oraz poprawa jego infrastruktury. Strefie zależy też na pozyskiwaniu chińskich inwestycji i wspieraniu ekspansji polskich firm na azjatyckim rynku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL