Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Zakaz handlu – szansa na kompromis

123RF
Jest plan odejœcia od zakazu handlu na rzecz skrócenia czasu pracy sklepów – wynika z informacji „Rz".

Nowe podejœcie do regulacji handlu w niedzielę zostanie zaprezentowane na œrodowym posiedzeniu Parlamentarnego Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczoœci i Patriotyzmu Ekonomicznego. Zgodnie z nim sklepy mogłyby w niedzielę pracować, ale tylko na jednš zmianę, w efekcie więc musiałyby zamknšć się w godzinach 13–14. Wyłšczenia dotyczyłyby tylko aptek i stacji benzynowych.

Zwišzki kontra sklepy

– Wariant zamknięcia sklepów w niedzielę o 12–13 popiera cała branża handlowa. Pozostaje przekonanie do niej zwišzkowców, na co liczymy podczas posiedzenia zespołu – mówi poseł Adam Abramowicz, jego przewodniczšcy.

Jak zauważa Adam Abramowicz, rzšd już w marcu opowiedział się za wariantem wprowadzenia stopniowych ograniczeń pracy w niedzielę, np. dwie handlowe w miesišcu i dwie wolne, a następnie sprawdzenia, jak taki system funkcjonuje.

– Zamykanie sklepów w dwie niedziele w miesišcu oznacza cztery zmiany pracownicze. Nasza propozycja daje to samo bez zamieszania z okreœlaniem, które niedziele będš pracujšce w handlu, a które nie, oraz bez koniecznoœci szczegółowego opisywania wyjštków, których jest bardzo dużo w projekcie. Widzimy tylko pozytywne strony takiego rozwišzania – dodaje.

Nowa propozycja idzie po myœli handlowców zarówno z sieci z kapitałem krajowym jak i zagranicznym. – Dotychczasowa dyskusja pokazuje, że poparcie dla zakazu handlu w niedzielę spada – mówi jeden z przedstawicieli branży. – Projekt „Solidarnoœci" nie ma szans, jest zbyt skomplikowany, zwišzek nie może już składać do niego poprawek, a posłowie się do tego nie palš – dodaje.

Oficjalnie największe organizacje branżowe nie chcš się w tej kwestii wypowiadać przez oficjalnym przedstawieniem propozycji we œrodę.

– Podtrzymujemy poparcie dla naszego projektu, nie możemy zignorować ponad 500 tys. podpisów osób popierajšcych zamknięcie sklepów w niedzielę – mówi Alfred Bujara, przewodniczšcy sekcji handlowej NSZZ Solidarnoœć. – Nie możemy też zawieœć oczekiwań miliona pracowników handlu.

Co zrobi rzšd?

Z nieoficjalnych informacji „Rz" wynika, że rzšd do nowego pomysłu na handel w niedzielę jest nastawiony pozytywnie. – Stanowisko do projektu Solidarnoœci było doœć krytyczne, a zwišzek nie zgadza się na usunięcie wielu zapisów, jak zamykanie stacji benzynowych czy sklepów internetowych – twierdzi nasze Ÿródło w resorcie pracy. Wiele rozwišzań jest też zbyt skomplikowanych, jak te dotyczšce ograniczenia pracy hurtowni czy centrów logistycznych oraz wyłšczenia dla sklepów z dewocjonaliami czy pamištkami. – Projekt trafił zamrażarki, od miesięcy nic się nie dzieje, prace miały zakończyć się przed wakacjami, ale przez kongresem PiS nikt się za tak niewygodny temat nie zabierze – mówi nam jeden z posłów klubu.

Według szacunków PwC zamknięcie sklepów w niedzielę może kosztować gospodarkę niemal 10 mld zł. Jak podaje Konfederacja Lewiatan, straty Skarbu Państwa wyniosš 1,8 mld zł.

Partia rzšdzšca w kampanii wyborczej popierała zakaz handlu w niedzielę, ale projekt „S" niezbyt jej odpowiada. W toku prac nad nim krytyczne uwagi zgłosiło kilka ministerstw, np. Transportu, Rozwoju czy Cyfryzacji. – Niezrozumiałe jest pozbawianie pasażerów podróżujšcych różnymi œrodkami komunikacji możliwoœci zakupienia posiłku, gdy podróż przypada w niedziele – podał rzšd w swoim marcowym stanowisku do ustawy.

- W tym kontekœcie należy rozważyć wyłšczenie spod zakazów przewidzianych ustawš wszystkich obiektów handlowych znajdujšcych się na terenach punktów obsługi pasażerów – czytamy w dokumencie. Skutki ustawy odczułyby też kwiaciarnie czy zakłady pogrzebowe. Rzšd zwrócił uwagę, że w projekcie brakuje wielu podstawowych definicji, np. czym jest towar.

W przypadku kompromisu nowe przepisy weszłyby w życie najpewniej z nowym rokiem.

Europa zmienia podejœcie

W wielu państwach UE obowišzujš uregulowania odnoœnie do handlu w niedzielę, choć różniš się ich zakresy. W ostatnich latach jedynym krajem, jaki zdecydował się na wprowadzenie zakazu, były Węgry. Po roku został on uchylony z uwagi na niskie poparcie społeczne oraz obawę przed rozpisaniem w tej sprawie referendum, które rzšd by przegrał. Zakaz poluzowała też Francja, w miejscowoœciach turystycznych czy Paryżu zakupy można robić w ten dzień w miarę normalnie. Najbardziej rygorystyczne zakazy obowišzujš w Austrii czy Niemczech, gdzie toczy się dyskusja nad ich zakresem. Władze największych sieci domów towarowych, czyli Karstadt, Kaufhof i KaDeWe, zaapelowały o rozpoczęcie debaty w tej kwestii. Ich zdaniem obecny kształt regulacji powoduje, że potencjalni klienci zamiast zakupów w niemieckich sklepach robiš je teraz w niedzielę przez internet bšdŸ w placówkach zagranicznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL