Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Chcemy kupować ksišżki, ale tanio

123RF
Jak wynika z badań, niska cena byłaby argumentem za zakupem dla aż 85 proc. z nas. Już ponad połowa ankietowanych kupuje w internecie.

Większoœć Polaków czyta mało czy wręcz wcale, co pokazujš badania Biblioteki Narodowej, jednak w innych badaniach przynajmniej deklarujš chęć częstszego kupowania ksišżek.

Z badania Pollster dla sieci Matras wynika, że najwięcej ksišżek kupujš osoby w wieku 45–54 lata; 60 proc. z nich kupiło w roku przynajmniej trzy.

Koszt ma znaczenie

W czwartek 18 maja ruszajš Warszawskie Targi Ksišżki, co będzie okazjš analiz rynku i przyczyn spadajšcej sprzedaży. W tym roku będzie to już ok. 2,5 mld zł – z powodu spadku popytu i darmowych podręczników dla kolejnych klas.

Dla 85 proc. badanych głównym argumentem na rzecz częstszych zakupów ksišżek byłyby niższe ceny, a 73 proc. wskazało na promocje. Dla 56 proc. wpływ miałoby wprowadzenie jednolitej ceny ksišżek, co jest argumentem zaskakujšcym. Sprzedawcy prognozujš, że wprowadzenie takiego prawa spowoduje wzrost cen. Taki projekt został ogłoszony, pracuje nad nim Ministerstwo Kultury, które podkreœla, iż analizuje wszystkie opcje.

Pomysłodawcy ustawy chcš, aby dzięki wprowadzeniu jednolitej ceny zachęcić Polaków do kupowania w małych, tradycyjnych księgarniach. Z badania wynika, że zmieniajš się miejsca zakupu ksišżek.

Najwięcej osób, bo 51 proc., wskazało e-księgarnie, a 43 proc. lokalne placówki.

– Czytelnicy chętniej robiš zakupy w polskich księgarniach, w których dominujšcym asortymentem sš nadal ksišżki, niż w dużych salonach multimedialnych, gdzie ksišżki często nie stanowiš już głównej oferty – mówi Joanna Purzyńska, koordynator ds. marketingu w Matrasie.

– Przez ostatnie lata silnie pracowaliœmy na pozycję marki Matras, dzięki temu prawie jedna trzecia badanych osób, bez podpowiedzi, wskazuje nas jako znanš i dobrze kojarzonš księgarnię – dodaje.

Internet na fali

Przesunięcie klientów do sieci już widać, sprzedaż ksišżek roœnie na Allegro, choć rynek się kurczy.

– W 2016 r. w serwisie sprzedano 6,92 mln sztuk, o 50 tys. więcej niż rok wczeœniej – wyjaœnia Michał Bonarowski z biura prasowego Allegro. – Statystycznie co minutę w całym ubiegłym roku sprzedawało się ok. 13 ksišżek. Wcišż najpopularniejsza jest beletrystyka, potem ksišżki naukowe i popularnonaukowe oraz tytuły dla dzieci – dodaje.

W tym samym czasie liczba tradycyjnych księgarń spada – w 2016 r. o 10 proc., do nieco ponad 4,4 tys. Faktycznie liczba ta jest jeszcze sporo niższa: wiele firm tylko widnieje w rejestrach, ale nie prowadzi działalnoœci.

E-sprzedaż rozwija się bardzo szybko, co widać choćby po wynikach wracajšcego na rynek Merlina. Na Targach firma pokaże pierwsze propozycje swojego wydawnictwa.

– Polska rzeczywiœcie jest rynkiem bardzo wrażliwym cenowo. Cena jest wskazywana jako najważniejsze kryterium podczas dokonywania zakupu w większoœci badań konsumenckich – mówi Łukasz Szczepański, prezes Merlin Group. – Postrzegamy to jako szansę. Presja cenowa ze strony klientów w naturalny sposób wymusza zwiększenie efektywnoœci biznesu, co zwiększa przewagę konkurencyjnš dużych graczy, którzy mogš realizować korzyœci skali – dodaje.

Wysoko na liœcie preferowanych miejsc, jeœli chodzi o kupowanie ksišżek, zajmujš też sieci, jak Empik czy Matras. Ta ostatnia jest teraz w sanacji, która ma jej przywrócić równowagę finansowš. Firma może zamknšć ok. 70 ze 170 prowadzonych księgarń.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL