Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Biedronka rzuca wyzwanie InPostowi

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Firma kurierska znana z paczkomatów ma potężnego rywala. Konkurencyjne maszyny do wydawania przesyłek mogš trafić do 2 tys. sklepów.

Zaostrza się walka firm logistycznych o wart ok. 6 mld zł polski rynek paczek. Eksperci nie majš wštpliwoœci, że współpraca Biedronki i spółki SwipBox, duńskiego operatora maszyn do obsługi przesyłek, może mocno na nim namieszać. W obsługę paczek odbieranych w dyskontach chcš się zaangażować wszystkie największe firmy logistyczne działajšce w naszym kraju: DHL, FedEx, DPD, GLS, UPS, a nawet Ruch.

DHL na wyłšcznoœć?

Biedronka i Swipbox w pierwszym etapie projektu zbudujš sieć liczšcš 300 urzšdzeń paczkowych. Docelowo może być ich nawet 2 tys. InPost, który do tej pory był quasi-monopolistš w segmencie takich maszyn (ma ich ponad 2,9 tys.), nabiera wody w usta. – Nie komentujemy planów inwestycyjnych konkurencji. Jeżeli taka sieć powstanie, będziemy analizować ewentualne zagrożenia. Z podkreœleniem na jeżeli, bo podobnych zapowiedzi było wiele – mówi Wojciech Kšdziołka, rzecznik InPostu.

Spółka, na czele której stoi znany biznesmen Rafał Brzoska, nie zamierza jednak oddawać pola bez walki. W ub.r. pozyskała inwestora – amerykański fundusz Advent, a teraz zamierza wchodzić do mniejszych miast. – Chcemy, by paczkomaty trafiły do mniejszych miejscowoœci, tak by także ich mieszkańcy mogli cieszyć się dostępem naszych usług – tłumaczy InPost.

Jak się dowiedzieliœmy, pierwszym partnerem Swipbox i konkurentem InPostu w segmencie paczkomatów będzie DHL. Niemiecki operator już od dwóch lat kooperuje z duńskš firmš. Wspólnie od 2016 r. ustawili 60 maszyny w żółto-czerwonych barwach DHL, zlokalizowanych głównie w mniej znanych sklepach spożywczych, delikatesach czy placówkach Społem, m.in. w Warszawie. Teraz DHL i Swipbox zamierzajš przyspieszyć rozwój sieci i przenieœć sporš częœć dotychczasowych urzšdzeń do Biedronek. DHL liczy też na uruchomienie kolejnych w obiektach handlowych portugalskiej sieci w całej Polsce. – Na razie obsługę kurierskš automatów zapewni DHL. Potem podejmiemy decyzje, czy będziemy rozwijać ten kanał dalej na wyłšcznoœć, czy wraz z innymi partnerami – mówi nam Anna Kania-Okieńczyc, dyrektor ds. marketingu i wiceprezes DHL Parcel Polska. – Plan jest taki, by jeszcze w tym roku w Biedronkach stanęło co najmniej 200 automatów – dodaje.

Ale Swipbox zamierza działać w modelu otwartym. Już współpracuje w kilkunastu lokalizacjach z innš firmš kurierskš. Duńczycy zapewniajš, że maszyny nie będš działać w barwach jakiejœ konkretnej firmy, lecz pod neutralnym logo Swipbox. Operatorzy będš płacić Duńczykom okreœlonš opłatę od przesyłki ulokowanej w szufladzie terminalu. Urzšdzenia – w zależnoœci od liczby modułów, z których będš skonfigurowane – majš liczyć minimum 17 skrytek.

Walka o paczki

Z naszych informacji wynika, że szczególnie na współpracy z Biedronkš zależy Poczcie Polskiej (PP). Jeden z menedżerów państwowej spółki mówi wprost, że kooperacja największej polskiej firmy pocztowo-logistycznej z liderem sprzedaży detalicznej byłaby pożšdana. – Tym bardziej, że Biedronka kładzie mocny nacisk na nawišzywanie biznesowych relacji z polskimi podmiotami i dostawcami – podkreœla. I dodaje, że PP stara się być wszędzie tam, gdzie sš klienci. Dlatego pocztowcy wzięli na celownik Biedronkę. Co więcej, chcš niezależnie rozwijać sieć paczkomatów z Allegro. – Obecnoœć usług PP w automatach ulokowanych w Biedronce może być elementem, który dodatkowo wzmocni naszš współpracę z Allegro – dodaje.

Plan PP i Allegro zakłada, że w największych miastach Polski stanie tysišc maszyn dedykowanych właœnie klientom kupujšcym na tej najpopularniejszej platformie e-handlu w Polsce.

Do rywalizacji o rynek paczek dostarczanych do automatów może włšczyć się także DPD. Francuski operator to lider rodzimego rynku kurierskiego. Małgorzata Maj, rzeczniczka DPD Polska, przyznaje, że spółka obserwuje rynek i analizuje własne doœwiadczenia z paczkomatami na innych rynkach. – W efekcie prowadzimy aktualnie rozmowy z różnymi podmiotami, które oferujš innowacyjne rozwišzania z zakresu tzw. smart urban delivery (z ang. inteligentne dostawy w mieœcie – red.) – wyjaœnia nasza rozmówczyni.

W naszym kraju DPD nie miało dotšd urzšdzeń paczkowych, bo rozwijało model odbioru paczek w punktach (ma tu ponad 1,9 tys. placówek tzw. Pickup). Segment ten rozwija jednak w państwach bałtyckich. Firma zainwestuje w cišgu dwóch lat 5 mln euro w instalację ponad 250 terminali tego typu w Estonii, Łotwie i na Litwie, z czego 120 stanie jeszcze w tym roku.

Nowy trend nabiera siły

– Nasze badania pokazujš, że prywatni odbiorcy preferujš korzystanie z terminali paczkowych względem dostaw „pod drzwi". I to trend, który przybiera na sile – przekonywał niedawno Rainer Rohtla, prezes DPD na Estonię.

W Polsce wcišż jeszcze dominuje kurier (według różnych statystyk tę opcję wybiera od 70 do nawet 90 proc. klientów firm kurierskich w naszym kraju). Bez wštpienia Estonia to europejski lider pod względem wykorzystania paczkomatów – po przesyłki do terminali chodzi tam 80 proc. robišcych e-zakupy. To fenomen, bo œrednia na naszym kontynencie to wcišż ledwie 8 proc.

Opinia

Michał Czechowski | dyrektor zarzšdzajšcy Swipbox Polska

Podpisaliœmy umowę z Biedronkš na budowę sieci automatów paczkowych w jej placówkach. Do końca wrzeœnia uruchomimy tam 300 maszyn. Pierwsze pojawiš się na Œlšsku, w Warszawie i Krakowie, a potem również w Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu. Koszt całej inwestycji bierzemy na siebie. Już jednak widzimy pozytywne efekty współpracy z Biedronkš. Umowa otworzyła nam drzwi do kolejnych dużych partnerów, z którymi prowadzimy negocjacje na temat rozbudowy sieci. Urzšdzenia będš ustawiane wewnštrz sklepów. W 2019 r. wdrożymy maszyny, które będš mogły działać na zewnštrz, m.in. na parkingach przed marketami. Zamierzamy stworzyć sieć automatów, które będš obsługiwane nie z monitora na froncie maszyny, ale bezpoœrednio ze smartfona klienta. Nie będš one mieć modułu GPS, a więc będziemy mogli je ustawiać w podziemiach biurowców i apartamentowców. Wejdziemy zatem na całkiem nowy rynek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL