Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

#RZECZoBIZNESIE: Bartosz Berestecki: Zakaz handlu w niedzielę pomoże sklepom internetowym

tv.rp.pl
Handel w internecie roœnie w ogóle, to będzie tylko dodatkowy stymulujšcy czynnik z kilkuprocentowym wpływem – mówi Bartosz Berestecki, członek zarzšdu PayU, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Dzięki zakazowi handlu w niedzielę przez 23 dni w roku sklepy internetowe nie będš miały konkurenta. - Zwiększy to handel w internecie w niedzielę - ocenił Berestecki.

Zaznaczył, ze sklepy tradycyjne muszš zweryfikować swojš strategię i być może zbudować witrynę internetowš.

- Handel w internecie roœnie w ogóle, to będzie tylko dodatkowy stymulujšcy czynnik z kilkuprocentowym wpływem – mówił goœć.

Rynek e-commerce w tej chwili warty jest ok. 36-40 mld zł. - W 2020 r. będzie warty ponad 60 mld zł. Jest to olbrzymi wzrost - stwierdził Berestecki.

Przypomniał, że cišgle 50 proc. Polaków nie robi zakupów w internecie. - Wierzymy, że oferta produktowa, cenowa, wygoda i zmiana pokoleniowa spowoduje, że coraz więcej obywateli będzie kupowało w internecie – mówił.

Zagraniczni gracze patrzš z zainteresowaniem na nasz rynek.

- Coraz częœciej zagraniczne sklepy internetowe wystawiajš witryny w języku polskim, dostosowujš dostawy i lokalne metody płatnoœci – tłumaczył goœć.

Polacy bardzo chętnie kupujš w internecie elektronikę, odzież, kosmetyki, płyty i ksišżki.

- Zakupy spożywcze będš wzrastały. Coraz więcej Polaków deklaruje chęć kupowania takich towarów przez internet - zdradził Berestecki.

Goœć przyznał, że RODO, nowe regulacje unijne o ochronie danych osobowych, to spore wyzwanie dla przedsiębiorców, nie tylko działajšcych w internecie, ale wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przetwarzajš dane osobowe.

- Ustawa ta wprowadza rygorystyczne wymogi dotyczšce zasada przetwarzania danych osobowych. Sš to jednak ogólne zasady, przedsiębiorca sam ma wybrać œrodki, które w najlepszy sposób zabezpieczš dane. Gdyby wprowadzono szczególne wymogi technologiczne, to za rok one mogłyby nie mieć znaczenia - tłumaczył Berestecki.

Podkreœlił, że istotne koszty będš musiały ponieœć firmy technologiczne. Będzie to wyzwanie dla małych i œrednich przedsiębiorstw.

- My jesteœmy firmš dla której bezpieczeństwo danych jest bezcenne. Niezależnie od tego, że rozporzšdzenie zostało wprowadzone, i tak przykładamy niezwykłš uwagę do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych – mówił.

W zeszłym roku 40 proc. osób, które były w trakcie zakupów, porzuciły koszyk z uwagi na niewystarczajšcš iloœć œrodków.

- Staramy się odpowiedzieć na tę potrzebę produktem PayU | Płacę póŸniej. Klient może skorzystać ze œrodków finansowych i zwrócić je do 30 dni bez żadnych kosztów – mówił goœć.

Berestecki przyznał, że Polska zawsze była hubem nowoczesnych rozwišzań. - Mamy porównanie do innych rynków Europy Œrodkowo-Wschodniej, gdzie działamy. W porównaniu do Rumunii, Czech, Węgier czy Słowacji w Polsce konkurencja jest większa, a rozwišzania sš ciekawsze. Nasz rynek jest interesujšcy dla graczy krajowych i międzynarodowych – ocenił.

- Naszym flagowym okrętem jest cišgle Polska. Odnotowujemy bardzo duże wzrosty na rynkach Ameryki Południowej i w Indiach – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL