Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Popularna zabawka na czarnej liście Komisji Europejskiej

Adobe Stock
Prawie 2 tys. produktów znalazło się w ubiegłym roku na liœcie ostrzeżeń o produktach niebezpiecznych przygotowanej przez Komisję Europejskš. Najczęœciej przestrzegano przed groŸnymi dla zdrowia dzieci zabawkami, w tym przed kilkunastoma modelami popularnych "fidget spinnerów".

Zabawki te wyjštkowš popularnoœć zdobyły w ubiegłym roku. Były wytwarzane przez bardzo wielu producentów, ale - jak się okazuje - nie we wszystkich przypadkach z odpowiedniš dbałoœciš o ich jakoœć i bezpieczeństwo.

W większoœci przypadków chodziło o modele spinnerów z dodatkowym podœwietleniem. W wielu odnotowanych przez KE przypadkach z zabawki można było w łatwy sposób, bez użycia narzędzi wydobyć baterię, którš dziecko mogło z kolei połknšć.

Zabawki były w 2017 r. w UE najczęœciej zgłaszanymi niebezpiecznymi wyrobami (29 proc.), na kolejnym miejscu znalazły się samochody i motocykle (20 proc.).

Większoœć produktów niebezpiecznych zgłoszonych w systemie ostrzeżeń pochodziła spoza Unii Europejskiej, najczęœciej z Chin (53 proc.). Produkty niebezpieczne pochodzšce z Europy były przedmiotem 413 zgłoszeń (26 proc.).

Europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach działa od 2003 roku. Obejmuje obecnie trzydzieœci jeden państw (UE wraz z Islandiš, Liechtensteinem i Norwegiš). Informacje o niebezpiecznych produktach zgłoszonych w systemie można znaleŸć na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL