Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Ponad połowa polskich internautów raz w miesišcu robi zakupy online

123RF
57 proc. polskich internautów przynajmniej raz w miesišcu robi zakupy online, coraz częœciej korzystajšc przy tym z urzšdzeń mobilnych - wynika z przedstawionego we wtorek raportu firmy doradczej PwC „Total Retail 2017. Jak przetrwać w cyfrowym œwiecie handlu?”.

"Zachodzšca transformacja cyfrowa wpływa na zmianę roli sklepów tradycyjnych, które przybierajš formę salonów wystawowych, prezentujšc produkty, a nie je sprzedajšc" – powiedział we wtorek podczas prezentacji raportu dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej w PwC Michał Kreczmar.

Jak wynika z badania, robienie zakupów w tradycyjnych sklepach jest wcišż najpopularniejszš metodš - odwiedza je codziennie 26 proc. ankietowanych, a 18 procent czyni to przynajmniej raz w tygodniu. Jednak, jak podkreœlili autorzy raportu, "zakupy przez internet z roku na rok stanowiš coraz większy odsetek transakcji. 57 proc. respondentów badania robi zakupy w sieci przynajmniej raz w miesišcu, z czego 4 proc. - codziennie, a 23 proc. co tydzień". Według ekspertów PwC, zauważalnym trendem w tego typu zakupach jest rosnšca rola urzšdzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. "Wišże się to także z pewnymi przeszkodami – 40 proc. badanych wskazało wielkoœć ekranu, a 26 proc. zwróciło uwagę na niedostosowanie stron do urzšdzeń mobilnych" - powiedział Kreczmar. Dodał że przeszkody te wkrótce powinny stać się mało istotne, bo wyœwietlacze smartfonów stajš się coraz większe, a wersje stron coraz "lżejsze" i łatwiejsze w obsłudze.

"Cyfrowa rewolucja na nowo definiuje zasady gry we wszystkich branżach, handel odczuwa to jednak najbardziej. Oczekiwania konsumentów wobec sprzedawców sš ogromne i dotyczš w głównej mierze łatwoœci robienia zakupów, szybkoœci dostawy czy spójnoœci we wszystkich dostępnych kanałach, czyli tzw. omnichannel. Słaboœć któregoœ z tych elementów może bardzo szybko skutkować odpływem klientów” – zauważył we wtorek Kreczmar.

W badaniu zapytano także internautów o Ÿródła "zakupowych inspiracji". Najwięcej ankietowanych - 60 proc., wskazało na porównywarki cen (na œwiecie sš one znacznie mniej popularne – odwiedza je 35 proc. ankietowanych). Na drugim miejscu znalazły się strony internetowe poszczególnych firm (37 proc. takich odpowiedzi globalnie), zaœ 34 proc. ankietowanych wskazało, że "poszukuje inspiracji w mediach społecznoœciowych".

Z kolei głównym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie jest cena - takiej odpowiedzi udzieliło 61 proc. uczestników badania w Polsce oraz 57 proc. na œwiecie. Eksperci PwC podkreœlili, że cena nie jest jednak czynnikiem trwale budujšcym lojalnoœć. "Klienci, dla których cena jest decydujšca (przy zakupach - PAP) każdorazowo decydujš się na zakup u sprzedawcy oferujšcego najniższš cenę, nie sš silnie zwišzani z konkretnš firmš czy markš. Pozostałe, ważne dla konsumentów czynniki, skłaniajšce ich do zakupów, to możliwoœć sprawdzenia dostępnoœci produktu on-line (31 proc.), szybka i bezproblemowa dostawa (27 proc.), a także łatwa w użyciu strona internetowa, przystosowana do urzšdzeń mobilnych (27 proc.). Lojalnoœć wzmacnia dodatkowo przygotowywanie i przesyłanie spersonalizowanych ofert" - wyliczył Kreczmar.

Podkreœlił, że chociaż tradycyjne sklepy jeszcze długo nie przejdš do historii, to ich rola cały czas ewoluuje. "Obecnie jednym z ich ważniejszych zadań jest umożliwienie klientom fizycznego dostępu do produktów, które oglšdajš w sieci. Warto więc inwestować w (...) salony wystawowe” – ocenił Michał Kreczmar.

Najważniejszš różnicš pomiędzy salonem a sklepem jest pełniona funkcja – zasadniczš rolš tego pierwszego nie jest sprzedaż produktów, tylko ich prezentacja. Zdaniem autorów raportu, salony mogš być też ważnym elementem "strategii omnichannel, łšczšc kanały on-line z tradycyjnymi" – np. dzięki e-kioskom, umożliwiajšcym przeglšdanie oferty oraz składanie zamówień z poszerzonej gamy produktów.

Jakie kategorie produktów ankietowani lubiš oglšdać na żywo, a następnie zamawiać w sieci? "Na przykład urzšdzenia AGD czy meble. Klienci chcš je obejrzeć przed zakupem, a kupić je w internecie liczšc na bardziej atrakcyjne ceny i zamawiajšc dostawę do domu. Salony (...) sprawdzajš się również w przypadku markowej odzieży, najnowszej elektroniki czy gadżetów – te klienci często znajdujš w sieci, a następnie szukajš możliwoœci obejrzenia ich na żywo" - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu zwrócili też uwagę na ważnš rolę analizy danych, która "wspiera sprzedaż". Chodzi o to, aby po zgromadzeniu danych zanalizować je, a następnie podjšć działania zgodne z płynšcymi z niej wnioskami.

Do czego może posłużyć analityka danych? Np. do precyzyjnego sprawdzenia dostępnoœci towaru w należšcych do firmy sklepach. "Ważne jest umożliwienie klientowi zweryfikowania, czy poszukiwany przez niego produkt jest dostępny w wybranej przez niego placówce" - zauważyli autorzy badania. Jeżeli dany towar jest niedostępny w "preferowanej lokalizacji, precyzyjna informacja może sprawić, że osoba zdecydowana na zakup pojedzie do innego sklepu, jeżeli zyska pewnoœć, że dostanie tam to czego potrzebuje" - czytamy w raporcie.

"Analityka danych może być z powodzeniem wykorzystywana na każdym etapie procesów zarzšdczych, może też wspierać prognozowanie sprzedaży i zachowań konsumentów. Dokonujšc bazowej analizy danych należy pamiętać, że zgromadzone dane sš ilustracjš sytuacji z przeszłoœci. Dlatego duże znaczenie ma rozwój modeli pozwalajšcych prognozować przyszłe zachowanie konsumentów. Umożliwia to np. rozszerzenie codziennych dostaw do placówek handlowych o towary, na które jeszcze nie ma zamówienia, ale na podstawie +modeli predykcyjnych+ można ustalić, że do końca dnia zostanš one sprzedane” – wskazał dyrektor w dziale doradztwa biznesowego PwC Alessandro Beda.

Raport powstał na podstawie badania PwC „Total Retail 2017” przeprowadzonego w 32 państwach wœród 24 tys. 471 ankietowanych. W Polsce w internetowym badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 357 respondentów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL