Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Strefa Morawieckiego może zyskać akceptację Brukseli

Bloomberg
Komisja Europejska czeka na szczegóły polskiej propozycji zmian działania specjalnych stref ekonomicznych. Co do zasady nie sš one niezgodne z unijnym prawem.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował w ubiegłym tygodniu zmiany w funkcjonowaniu SSE. Zmienione zostanš kryteria przyznawania ulg inwestorom, tak aby promować nie tylko iloœć, ale też jakoœć. Ma być wydłużony termin ulg, a wreszcie – o co apelowali inwestorzy – zniesione ograniczenia terytorialne. Inwestorzy będš mogli korzystać ze zwolnień podatkowych na terenie całego kraju, lecz z zachowaniem zasad dotyczšcych przeznaczenia terenu. Tym samym Polska ma się stać jednš wielkš specjalnš strefš ekonomicznš.

Komisja Europejska nie ma szczegółów propozycji Morawieckiego. Ale zasady udzielania pomocy publicznej nie wykluczajš takiej reformy. Przede wszystkim obecnie ulgi dla inwestorów w SSE wynikajš z przepisów o pomocy regionalnej w rozporzšdzeniu o wykluczeniu pewnych rodzajów pomocy publicznej z ogólnych unijnych zasad. Nowe kryteria będš więc musiały zostać notyfikowane w KE i ta oceni je na podstawie tych samych przepisów.

Podobnie co do zasady pomysł zniesienia ograniczeń terytorialnych dla SSE nie jest niezgodny z unijnym prawem. Bo ze względu na poziom rozwoju gospodarczego całe terytorium Polski jest uznawane za tzw. strefę wsparcia regionalnego i może być traktowane na specjalnych zasadach.

W UE działajš 74 specjalne strefy, przy czym ich charakterystyka nie jest taka sama. We wszystkich chodzi o jakieœ uprzywilejowanie celne, podatkowe czy dotyczšce pomocy publicznej. Strefy takie działajš w Polsce, Litwie, Łotwie, Portugalii i Hiszpanii. W Polsce jest 14 SSE.

Przywileje w specjalnych strefach budzš też kontrowersje. Kilka miesięcy temu pojawiła się propozycja, żeby Komisja uważniej się przyglšdała takim wyjštkom. Oskarżona była przede wszystkim portugalska wyspa Madera, o której niektórzy krytycy mówili, że to raj podatkowy w granicach Unii. Madera, podobnie jak hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie, to przykład specjalnej strefy w jej oryginalnym założeniu, którym miało być wspieranie peryferyjnych obszarów państw UE. Jednak – jak twierdzš jednak politycy Zielonych – ulgi wykorzystywane sš przez międzynarodowe korporacje, które ustanawiajš tam swojš rezydencję podatkowš.

Polskie SSE też budzš kontrowersje, ale z innych względów. W niektórych raportach wskazuje się na mały potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy oraz na niskš ich jakoœć. Nowe kryteria udzielania ulg i preferowanie jakoœciowych inwestycji miałyby temu zaradzić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL