Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Jerzy Meysztowicz: Elektorat PSL bał się reprywatyzacji

Rzeczpospolita
Reprywatyzacja wcišż wzbudza wiele emocji i obaw - mówi Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej.

Reprywatyzacja to węzeł gordyjski. Wszystkie rzšdy się za niš brały, ale i tak nic z tego nie wychodziło. Dlaczego tak się dzieje w Polsce?

Obchodzimy w tym roku 25 rocznicę zajęcia się reprywatyzacjš - przypomina Jerzy Meysztowicz i dodaje, że bardzo Ÿle się stało, że nie udało się przez tyle lat przeprowadzić ustawy reprywatyzacyjnej przez Sejm. - Najbliżej tego był rzšd pani Hanny Suchockiej. No niestety został odwołany w zwišzku z  tym zabrakło dwóch czy trzech tygodni, by ten projekt mógł wejœć w życie przypomina poseł Meysztowicz.

Poseł Nowoczesnej podkreœla, że wtedy można było oddać majštki w naturze, teraz - po tylu latach - jest to w wielu przypadkach niemożliwe. Teraz pozostajš rekompensaty i odszkodowania - doje poseł Meysztowicz.

Jerzy Meysztowicz przyznaje, że kwestia reprywatyzacji wcišż wzbudza spore emocje. Wielu Polaków obawia się, że nie tylko zwrócone zostanš nieruchomoœci, udziały w zakładach przemysłowych oraz spółkach prawa handlowego, ale także podważone zostanš podstawy dekretu o reformie rolnej.

- W każdym z dotychczasowych rzšdów koalicjantem był PSL, którego elektorat bardzo się obawiał reprywatyzacji - mówi poseł Nowoczesnej. Reprywatyzacja ziemi mogłaby oznaczać odebranie własnoœci ziemskiej wielu polskim rolnikom. - PSL blokował wszelkie prace - podkreœla poseł Meysztowicz.

Fundusz Reprywatyzacyjny, z którego sš wypłacane zadoœćuczynienia byłym właœcicielom - może paœć ofiarš obietnic wyborczych PiS - uważa poseł Nowoczesnej. Jego zdaniem fundusz może zostać zlikwidowany - podobnie jak Fundusz Rezerwy Demograficznej czy fundusze z OFE.

- Fundusz Reprywatyzacyjny to 5 mld złych, które pochodziły z prywatyzacji - przypomina Meysztowicz i dodaje, że był on ustanowiony na tzw. czarnš godzinę, kiedy to już nie będzie możliwoœci inne wypłaty rekompensat dla byłych właœcicieli.

Zdaniem Jerzego Meysztowicza sš zakusy by w ogóle zlikwidować ten fundusz, tym bardziej, że pienišdze z niego sš powoli rozdysponowywane. Ostatnio Telewizja Polska dostała z niego 30 mln złotych.

- Obawiam się, że rzeczywiœcie te œrodki nie trafiš tam gdzie powinny - mówi poseł Meysztowicz. Po przekazaniu 30 mln telewizji widać, że nie ma żadnych hamulców by rozdawać je dalej.

Poseł Nowoczesnej przyznaje, że w sprawie reprywatyzacji jest chaos i bałagan, na którym korzystajš oszuœci. - Dzika reprywatyzacja w warszawie jest. To budzi niepokój, bo rzeczywiœcie majštek nie trafia do byłych właœcicieli, ale do spekulantów i oszustów - przyznaje Meysztowicz. Cały proceder został zrzucony na sšdy, które sobie nie radzš.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL