Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Niemcy broniš swych firm przed obcymi

Bloomberg
Niemcy, jako pierwszy kraj UE, zaostrzyli przepisy o przejmowaniu firm przez podmioty zagraniczne spoza UIE i EFTA. To efekt serii umów z Chinami, które dały im dostęp za zachodnich technologii.

- Jesteœmy jednš z najbardziej otwartych gospodarek na œwiecie, ale musimy też wzišć pod uwagę uczciwe warunki konkurencji. Jesteœmy to winni naszym firmom, które często konkurujš z krajami o gospodarce nie tak otwartej jak nasza — oœwiadczyła minister gospodarki Brigitte Zypries.

Nowe przepisy nie wymagajšce zatwierdzenia przez parlament dadzš władzom w Berlinie więcej czasu na sprawdzanie ofert zagranicznych, zwłaszcza dotyczšcych firm o znaczeniu strategicznym.

— W przyszłoœci stawiane wymogi i więcej czasu na ocenę takich umów zapewnia większš ochronę i wzajemnoœć firmom — dodała minister.

Postępowania wyjaœniajšce będš dotyczyć firm œwiadczšcych usługi albo udostępniajšce oprogramowania komputerowe dla firm o zasadniczym znaczeniu dla infrastruktury: sieci przesyłowych energii, elektrowni jšdrowych, wodocišgów, operatorów łšcznoœci, szpitali i lotnisk. Nowymi przepisami objęto tez więcej firm sektora obrony lub tworzšcych nowe kluczowe technologie.

Okres sprawdzania takich ofert kupna od inwestorów spoza Unii lub EFTA wydłużono z 2 do 4 miesięcy. Ocenie będš również podlegać poœrednie przejęcia — gdy firma spoza Unii zakłada na jej terenie wypustkę majšcš służyć jako noœnik całej operacji.

Niemiecki resort gospodarki zapowiedział współpracę z Francjš i Włochami, aby wprowadzić podobne zmiany w unijnym prawie. Jego rzeczniczka wyjaœniła, że te trzy kraje chcš móc sprawdzać, „kto stoi za kupujšcym, czy sš to państwowe fundusze inwestycyjne, które nie proponujš cen rynkowych. To daje im nieuczciwš przewagę nad firmami krajowymi".

Nowe przepisy przyjęto z obawy, że Chiny będš tš drogš przejmować niemieckie technologie. W 2016 r. chiński producent agd, Midea przejšł niebieskš firmę robotów przemysłowych Kuka wywołujšc zaniepokojenie Berlina W bieżšcym roku resort gospodarki cofnšł zgodę chińskiemu Fujian Grand Chip Investment Fund na kupienie producenta maszyn do produkcji mikroprocesorów Aixtron. Niepokoje dotyczyły również kupna Grohmann Engineering przez Tesla Motors z Kalifornii.

Niemieckiej organizacji pracodawców BDI nie podoba się decyzja rzšdu, bo jej zdaniem odstraszy inwestycje zagraniczne w Niemczech.

- Szeroka definicja wielu segmentów gospodarki jako infrastruktury o zasadniczym znaczeniu jest problematyczna. Zmniejsza atrakcyjnoœć Niemiec jako miejsca do inwestowania — oœwiadczyła BDI.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL