Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Biznes między Wisłš a Sekwanš nie bez żalu

Bardzo silnš pozycję na rynku handlu w Polsce majš francuskie sieci hipermarketów m.in. Auchan, E. Leclerc, Carrefour.
Bloomberg
Francja jest 3. co do wielkoœci inwestorem zagranicznym w Polsce i 4. partnerem handlowym, ale w naszych stosunkach nazbierało się pretensji.
Jak wynika z danych Francusko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, skumulowane inwestycje francuskich firm wyniosły w 2016 roku 17,9 mld euro, a w ponad 1300 firmach z kapitałem pochodzšcym z tego kraju pracę znalazło przynajmniej 200 tys. Polaków. Nasza obecnoœć nad Sekwanš jest znacznie skromniejsza. Ministerstwo Rozwoju ocenia wartoœć polskich inwestycji na ok. 300 mln euro.Działa tam ponad 40 przedsiębiorstw z polskim kapitałem, głównie w sektorze produkcji przemysłowej (Tele-Fonika Kable, Rawl France, Tapon France, Rubber & Plastic Systems), w przetwórstwie spożywczym (Morpol), branży motoryzacyjnej (Maflow) i budownictwie (Fakro, Oknoplast, Domibat) oraz IT (Comarch, Makolab, Magic Software Enterprises).

Chłód po caracalach

Francuscy przedsiębiorcy uważajš, że Polska jest atrakcyjnym krajem do inwestowania. – Jest członkiem UE, więc przewidywalnym krajem stabilnym politycznie, a rynek towarów konsumpcyjnych się rozwija – mówi Monika Constant, dyrektor Francusko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Jeœli coœ im przeszkadza, to zmiany przepisów, które również utrudniajš działanie firmom polskim. Tak było w przypadku planowanego podatku handlowego – dodaje.Francuscy przedsiębiorcy sš bardzo ostrożni w wyrażaniu opinii. – Nie ma znaczenia, czy jestem Francuzem, Niemcem czy Polakiem. Ustawy, jakie obowišzujš na rynku, sš takie same dla mnie, jak i dla innych firm. Jeœli nastšpi ich zmiana na gorsze, to również dla wszystkich. I może powstrzymać kolejnych przedsiębiorców z wejœciem na rynek polski – mówi jeden z przedsiębiorców francuskich, od dziesięciu lat działajšcy w Polsce.Na ile zaszkodziła naszym stosunkom sprawa caracali? – Rzeczywiœcie po nieoczekiwanym zakończeniu przez stronę polskš negocjacji dotyczšcych zakupu œmigłowców doszło do znacznego ochłodzenia stosunków francusko-polskich – przyznaje Monika Constant. – Tu chodziło o wyjštkowo ważne przedsięwzięcie, daleko zaawansowanš współpracę przemysłowš, wejœcie Polski do europejskiego konsorcjum lotniczego i podniesienie polsko-francuskich stosunków na zupełnie inny, partnerski poziom, tak jak jest np. w przypadku Niemiec. Airbus Helicopters miał naprawdę wielkie plany – mówił w rozmowie z „Rz" Guillaume Faury, dyrektor generalny Airbus Helicopters.Na liœcie francuskich żalów do Polski znajduje się także włšczenie polskich aktywów francuskiego giganta energetycznego EDF do wykazu podmiotów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. EDF poinformował w styczniu 2016 r., że chce zwinšć biznes w Polsce, i zamierza znaleŸć na niego nabywców. Tymczasem w sierpniu 2016 r. weszło w życie rozporzšdzenie, które uniemożliwiło EDF wolny wybór. Ostatecznie w połowie stycznia 2017 r. EDF podpisał memorandum of understanding z Energš, Eneš, PGE, PGNiG i Tauronem.

Wraca polski hydraulik

Żalów nie brakuje także po polskiej stronie. Nasze firmy działajšce we Francji skarżš się, że wyjštkowo często sš narażone na sprawdzanie tzw. tożsamoœci zawodowej, która teoretycznie ma przeciwdziałać nadużyciom zwišzanym z zatrudnianiem pracowników delegowanych. Francuscy zwišzkowcy uważajš, że nasze firmy stosujš dumping socjalny. Emmanuel Macron jako kandydat na prezydenta obiecywał wyborcom, że odzyska dla nich miejsca pracy zajęte przez nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców i uporzšdkuje sprawę pracowników delegowanych, którzy przyjechali do Francji na czas okreœlony w kontrakcie.– Rzeczywiœcie w stosunkach polsko-francuskich ten temat mocno zaistniał – przyznaje mec. Marcin Kiełbasa z Inicjatywy dla Mobilnoœci Pracy. Ale jego zdaniem nie jest tak, że polskie firmy sš najostrzej traktowane przez francuskie władze. – Wynika to z czystej statystyki. Firm z Polski, zwłaszcza w transporcie drogowym i budownictwie, jest najwięcej, to i więcej jest kontroli. Chodzi jednak nie o nękanie Polaków, ale ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia bšdŸ zaniżania standardów socjalnych przez firmy, które delegujš pracowników – dodaje mec. Kiełbasa.W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się firmy transportowe, bo tutaj prawo Macrona oznacza obowišzek płacenia minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2016 r. było to 9,67 euro za godzinę. Dla naszych firm transportowych oznacza to drastyczny wzrost kosztów.

Do zamknięcia ostatnia fabryka AGD we Francji

Jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej we Francji było zamknięcie zakładu firmy Whirlpool w Amiens. Trudno się spodziewać, aby teraz nagle nowe fabryki zaczęły być otwierane. Fabryka w Amiens stała się symbolem zamykania zakładów we Francji i przenoszenia produkcji do tańszych państw. Akurat w tym przypadku ma ona trafić do Łodzi. Produkcja w tym zakładzie wygaszana jest już od kilku lat, w szczytowym momencie zatrudniał ponad tysišc osób, teraz ma ok. 290 pracowników. Whirlpool nie chce go zamykać na dobre, prawdopodobnie zakład przejmie inna firma produkcyjna wraz z zespołem.– Dziwne, że tak długo czekali z jego zamknięciem, zakład w Amiens to już ostatnia fabryka dużego AGD we Francji, jego poddostawcy już dawno się z Francji wynieœli – mówi jeden z producentów. Whirlpool sprawy zakładu w Amiens nie chce komentować, obecnie trwajš w nim negocjacje władz ze zwišzkowcami.– Fabryki AGD sš przenoszone z Europy Zachodniej do Œrodkowej i Wschodniej od wielu lat, nie tylko z powodu niższych kosztów pracy. Zakłady w naszym regionie sš nowoczesne i bardzo wydajne, to ich główne przewagi – mówi Wojciech Konecki, dyrektor generalny organizacji producentów CECED Polska. – Produkcję do Polski przenoszš w œlad za dużymi markami także ich poddostawcy.Branża AGD we Francji od dawna jest w zdecydowanym odwrocie. Gdy w 2013 r. upadłoœć ogłosił hiszpański Fagor, inwestora musiała szukać jedna z jego marek, czyli francuski Brandt. Ostatecznie kupił jš algierski Cevital, ale inwestor przejšł tylko prawa do marki, a zakłady zostały zlikwidowane. Kiedy Electrolux kilka lat temu przeniósł produkcję z Revin do Oławy, likwidacja zakładu w Amiens była tylko kwestiš czasu. – Przenoszenie produkcji do innych państw to nic nowego, może warto się zastanowić nad nowym modelem takich operacji, aby pewne kraje nie były wyłšcznie poszkodowane na takich zmianach – mówi Monika Constant, dyrektor generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.Chodzi nie tylko o Francję, plany przenoszenia linii produkcyjnych artykułów spożywczych z Wielkiej Brytanii do Polski ogłaszały już choćby Nestle czy koncern Mars. Jednak Francuzi wracajš do tego problemu głównie w okresie wyborczym. Podczas poprzedniej kampanii głównym tematem było także Amiens, ale chodziło wtedy o plany zamknięcia zakładu firmy Goodyear z 1,2 tys. pracowników. Rzšd szukał wtedy możliwoœci uniknięcia likwidacji, ale nie udało się znaleŸć inwestora. – Francuscy robotnicy majš wysokie pensje, ale pracujš trzy godziny dziennie – wyjaœniał prezes firmy Titan International Maurice M. Taylor francuskiemu ministrowi przemysłu Arnaudowi Montebourgowi, dlaczego nie chce przejšć tej fabryki.Zresztš biznes oponiarski z Francji zwija się na całego. W 2016 r. Michelin ogłosił zamknięcie do końca 2017 r. zakładu bieżnikowania opon ciężarówek w La Combaude koło Clermont-Ferrand. – Wszystkim pracownikom działu inżynierii zostanie zaproponowany plan dobrowolnych przeniesień – podała firma w komunikacie. Grupa nadal ma jednak w kraju kilkanaœcie zakładów produkcyjnych. – Francuzi powinni zrozumieć, że biznes nie może mieć konkurencyjnych warunków na tle innych państw z uwagi na zupełnie nierealne zasady prawa pracy. Dopóki się to nie zmieni, zakłady będš dalej stšd znikały – mówi menedżer jednej z firm produkcyjnych. 

Powœcišgliwa reakcja rynków

Inwestorzy już po pierwszej turze wyborów uznali, że Emmanuel Macron będzie prezydentem, więc jego zwycięstwo nad Marine Le Pen nie wywołało euforii na rynkach. Co prawda euro umacniało się wobec dolara, a rentownoœć francuskich obligacji dziesięcioletnich lekko spadła, ale większoœć europejskich indeksów giełdowych umiarkowanie traciła w trakcie poniedziałkowej sesji. Francuski CAC40 zaczšł dzień od lekkich zwyżek, ale szybko znalazł się na minusie, a po południu tracił 0,9 proc. Przez dwa tygodnie, które minęły od pierwszej tury wyborów prezydenckich, indeks ten zyskał prawie 6 proc. Inwestorzy mogli więc uznać, że nadszedł czas na realizację zysków. Analitycy wskazujš, że na europejskie giełdy powinny powrócić zwyżki, którym sprzyjałaby poprawa sytuacji gospodarczej w Europie. – Spadek ryzyka politycznego otwiera drogę dla kontynuacji zwyżek na giełdach. Widoczne w poniedziałek osłabienie może być tylko chwilš na złapanie oddechu, a w nadchodzšcych miesišcach możemy zobaczyć napływ kapitału na europejskie rynki akcji – uważa Neil Wilson, analityk firmy ETX Capital. 

Opinia

François Colombier, prezes wykonawczy Auchan Retail PolskaNie jest przypadkiem, że Francja jest tak wysoko na liœcie inwestorów zagranicznych w Polsce. Około 11 proc. wszystkich inwestycji pochodzi właœnie z naszego kraju i dumni jesteœmy z tego, że braliœmy udział w polskiej transformacji gospodarczej. Dzisiaj warunki, w jakich działamy w Polsce, która jest dojrzałš gospodarkš rynkowš, sš identyczne dla wszystkich przedsiębiorców. Dobrš wiadomoœciš jest to, że wygrał wybory Emmanuel Macron, więc wzmocniła się Unia Europejska, a zagrożenie Frexitu się oddaliło. Fakt, że Francja zostaje w UE, to także sygnał, że nasze kraje powinny kontynuować programy inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy unijnych.Czy polsko-francuskie stosunki gospodarcze mocno ucierpiš w wyniku kampanii wyborczej nad Sekwanš?Podyskutuj z nami na: facebook.com/ dziennikrzeczpospolita
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL