Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Chińska gospodarka najgorsze ma za sobš

Centrum Szanghaju
123rf.com
To jeszcze nie jest wyraŸne ożywienie gospodarcze, ale jednak wiarygodny sygnał, że chińska gospodarka najgorsze ma za sobš.
Wicepremier ds gospodarczych, Zhang Gaoli poinformował, że wprawdzie wiele czynników wskazuje na przedłużajšce się kłopoty w niektórych branżach to jednak widać, że aktywnoœć przedsiębiorstw roœnie.

Władze chińskie już kilkakrotnie próbowały "zaklinać rzeczywistoœć", zwłaszcza w czasie, kiedy drastycznie spadały indeksy szanghajskiej giełdy i taniał juan, ale tym razem rzeczywiœcie nie sš to tylko słowa, ale i liczby. - Roœnie zatrudnienie i inwestycje w œrodki trwałe- mówił chiński wicepremier podczas forum gospodarczego w Pekinie.

Rzeczywiœcie na podstawie danych Narodowego Instytutu Statystycznego można stwierdzić, że gospodarka roœnie, ale najwolniej od czasów kryzysu w 2008/2009 roku. - Rzšd dokona niezbędnych dostosowań, aby ten wzrost utrzymać na rozsšdnym poziomie - przekonywał Zhang Gaoli. Nie ukrywał, że władze majš œwiadomoœć koniecznoœci zmniejszenia ryzyka na rynku kapitałowym, walutowym oraz w sektorze nieruchomoœci.

- Dostarczymy gospodarce wszystkiego, co jest niezbędne, żeby dostosować moce przemysłowe w sektorze górnictwa węgla kamiennego, hutnictwie stali, aluminium i szkła. - zapewnił Zhang. Co wyraŸnie oznacza zerwanie z tradycyjnym już eksportem poniżej kosztów produkcji.

Według prognoz rzšdowych chiński PKB będzie ma rosnšć w tym roku w tempie 6,5-7 proc. Za rok 2015 Chińczycy odnotowali najniższe tempo wzrostu w cišgu ostatnich 25 lat - 6,9 proc. Rzšd w Pekinie jednak podkreœla, że doprowadzi do znacznego uelastycznienia polityki pieniężnej przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków państwa i cięciu podatków, aby skutki reform strukturalnych stały się mniej dotkliwe.

Z kolei minister finansów, Lou Jiwei przekonywał na tym samym forum, że obniżenie perspektywy ze stabilnej do negatywnej ratingu dla rzšdowych obligacji, jakiego 2 marca 2016 dokonała agencja oceny wiarygodnoœci kredytowej Moody's Investors będzie miała niewielkie znaczenie dla finansów państwa. Moody's argumentował swojš decyzję rosnšcš niepewnoœciš co do tego, czy chińskie władze rzeczywiœcie majš możliwoœci wprowadzenia reform gospodarczych, rosnšcym zadłużeniem państwa i kurczšcymi się rezerwami walutowymi.

- Nie przejmuję się za bardzo ratingami - mówił minister. - Nasz rzšd jest w stanie uporać się z problemami, na jakie wskazuje agencja - zapewnił.

Paradoksalnie, na pogorszenie koniunktury wpływa w Chinach, jak na razie, skuteczna walka z korupcjš. Ucierpiał przede wszystkim segment dóbr luksusowych, który dostarczał budżetowi znaczšce wpływy w postaci podatków. Bo z jednej strony ukrócony został obyczaj obdarowywania partnerów gospodarczych i przedstawicieli władz drogimi prezentami, a drugiej strony sami bogaci Chińczycy nie sš już tak skłonni do afiszowania się swoim majštkiem. Jednym z przykładów jest chociażby 32-procentowy œwiatowy spadek sprzedaży luksusowych Rolls Royce.

- Już nie jest szczytem dobrego smaku parkowanie takiego pojazdu przed domem, czy poruszanie się w takim aucie po zatłoczonych miastach - powiedział „Rzeczpospolitej" wiceprezes Grupy BMW, Ian Robertson. Jego zdaniem jest to jeden z efektów walki z korupcjš. Nie zmienia to faktu, że ten kraj jest nadal największym na œwiecie rynkiem dla towarów luksusowych. Tyle, że ich producenci muszš przyzwyczaić się do "nowej normalnoœci", czyli odejœcie od modelu wzrostu sprzedaży na poziomie ponad 50 proc. rocznie.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL