Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Polacy sceptyczni co do szans przyjęcia euro

Bloomberg
Polacy raczej sceptycznie patrzš na możliwoœć wejœcia do strefy euro w najbliższych latach. Aż dwie trzecie Polaków uważa, że nie wejdziemy do niej przez najbliższš dekadę.

Taki wynik przyniosło badanie SW Research przeprowadzone w połowie lutego na zlecenie instytucji płatniczej Akcenta, do którego dotarła Rzeczpospolita. Blisko 29 proc. ankietowanych jest zdania, że w ogóle nie przyjmiemy wspólnej waluty. Tylko co trzeci Polak uważa, że w najbliższej dekadzie euro zdoła jednak zastšpić złotego.

– Zapytaliœmy Polaków o ich przewidywania, a nie chęć wejœcia do strefy euro. To dwie zupełnie inne sprawy – komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty. Jednak w ubiegłorocznym badaniu Eurobarometru Polska była jednym z trzech krajów, którego większoœć obywateli opowiedziało się przeciwko przyjęciu euro. Tak wskazało 55 proc. badanych. Wyższy odsetek negatywnego stosunku do wprowadzenia wspólnej waluty zanotowano jedynie w Szwecji (62 proc.) i Czechach (70 proc.).

Do strefy euro przystšpiło na razie 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Najmłodszymi członkami Eurolandu sš kraje bałtyckie. Wspólnš walutę w 2011 r. przyjęła Estonia, w 2014 r. Łotwa i w 2015 r. Litwa. Przystšpienie do strefy jest częœciš unijnego pakietu, który kraje przyjmujš wraz z członkostwem. W historii UE były jednak przypadki uzyskiwania przez państwa klauzuli, która umożliwia odstšpienie od okreœlonej sfery polityki UE, np. kwestii zastšpienia waluty krajowej przez euro. Tak postšpiły m.in. Dania i Wielka Brytania. Pozostałe 6. krajów, które przyjęły zapisy o wejœciu do obszaru euro, ale wcišż majš lokalne waluty, to poza Polskš jeszcze Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Szwecja i Węgry.

Z lutowego badania na zlecenie Akcenty wynika, że według 23,7 proc. ankietowanych wejœcie Polski do strefy euro może nastšpić w okresie od 11 do 20 lat. Co dziesišty spodziewa się, że Polska przyjmie euro najwczeœniej za 21 do 30 lat, a według 3,1 proc. może to potrwać jeszcze dłużej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL