Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Rafalska: nędza dzieci to wstyd każdego kraju

Fotorzepa/Kuba Kamiński
Nędza dzieci to wstyd każdego kraju i chociażby dlatego warto było wprowadzić program 500 plus, który pozwoli znacznie zmniejszyć to zjawisko - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa MRPiPS w pištek w Stargardzie (Zachodniopomorskie) spotkała się z przedstawicielami samorzšdów, którzy realizujš w regionach rzšdowy program "Rodzina 500 plus".

Minister zaznaczyła na konferencji prasowej, że wprowadzony w kwietniu ub. roku program działa bez zastrzeżeń i jest stale monitorowany - zarówno przez ministerstwo, jak i na poziomie wojewódzkim. Na Pomorzu Zachodnim w ramach programu trafiło do rodzin ponad 676 mln zł. Łšcznie œwiadczeniem jest objętych 150 tys. dzieci.

- Bardzo byœmy chcieli, żeby potwierdziły się badania, że o 40 proc. zmniejszy się ogółem ubóstwo skrajne, a skrajne ubóstwo dzieci i młodzieży o 94 proc. Z tych chociażby powodów warto było wprowadzać program 500 plus, bo nędza dzieci to wstyd każdego kraju - powiedziała Rafalska. Jak dodała, cel ten zostanie osišgnięty i zależy jej, by poprawa utrzymała się w kolejnych latach.

Pytana przez dziennikarzy, czy wystarczy w budżecie pieniędzy na œwiadczenia wychowawcze, odpowiedziała, że "nie ma najmniejszych podstaw do tego, aby wštpić w pewnoœć wypłacania œrodków".

- Nie znajdziemy ani jednej gminy w całej Polsce, a gmin mamy 2479, w której nastšpiłyby trudnoœci w płynnoœci finansowej czy w wypłacalnoœci œwiadczenia spowodowane przez stronę rzšdowš. Pienišdze sš przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem, wypłacane zgodnie z harmonogramem, który przedstawia samorzšd - wyjaœniła.

- Gdyby okazało się, że rodzi się dużo więcej dzieci niż to zaplanowaliœmy, to i tak znajdziemy pienišdze. To będzie miła dolegliwoœć, jeœli będziemy zmuszeni płacić dużo więcej w ramach programu 500 plus, bo rodzi się więcej dzieci. Będziemy zaciskać pasa i będziemy płacić - podkreœliła.

Rafalska powiedziała, że nie ma w planach poważnych zmian w zasadach przyznawania œwiadczenia rodzinom, gdyż wišzałoby się to ze wzrostem nakładów na program.

- Dopiero 1 kwietnia br. będziemy mieli program po roku funkcjonowania oraz po nowym okresie zasiłkowym. W zwišzku z tym, że będziemy przyznawać œwiadczenie na pierwsze dziecko w oparciu o dochód z roku 2016, kiedy to częœć dochodów wzrosła, mogš w tej kwestii zajœć jakieœ zmiany - zaznaczyła.

Pytana przez media o aktywizację osób długotrwale pozbawionych pracy, minister zapowiedziała, że w najbliższym czasie powstanš specjalne programy dla bezrobotnych w konkretnych powiatach.

- Programy skierowane będš do osób niepełnosprawnych, rodziców, którzy przez wiele lat zajmowali się dziećmi niepełnosprawnymi oraz opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych - wymieniła.

Rafalska poinformowała, że ze œwiadczeń wychowawczych w całej Polsce korzysta ponad 3 mln 800 tys. dzieci, a sam program "Rodzina 500 plus" w ubiegłym roku kosztował ponad 17 mld zł. Dodała, że do miast trafiło ponad 6,3 mld zł z programu, do gmin wiejskich 6,1 mld zł, a do gmin wiejsko-miejskich ponad 4,8 mld zł. W 2017 r. samorzšdy na realizację programu będš otrzymywać nie 2 proc. jak w ub.r., ale 1,5 proc. prowizji od wypłacanych œrodków.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL