Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Eksperci: Trump wielkš niewiadomš

Bloomberg
Donald Trump jest wielkš niewiadomš, a jego działania charakteryzuje niepewnoœć, a ta jest zawsze niedobra dla gospodarki - mówiš PAP eksperci. Przestrzegajš też, że ewentualna wojna handlowa USA z Chinami uderzy w cały œwiat, w tym Polskę.

"Podstawowš cechš działań Donalda Trumpa jest duża niepewnoœć, a niepewnoœć jest zawsze niedobra dla gospodarki. Producenci, inwestorzy będš mieli problem i to na pewno negatywnie się odbije" - powiedziała PAP szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mšczyńska.

 

"W przypadku Trumpa mamy do czynienia z doœć rewolucyjnymi zapowiedziami, ale aby one weszły w życie, muszš przejœć przez całš procedurę parlamentarnš, a Kongres, jak cała Ameryka, jest bardzo podzielony. Trzeba też pamiętać o tym, że Trump nie ma doœwiadczenia politycznego i to właœnie sprawia, że jest wiele niepewnoœci. Dlatego trudno powiedzieć, czy i w jakim stopniu polityka Trumpa będzie wpływała na sytuację gospodarczš œwiata" - argumentowała.

 

Na aspekt niepewnoœci w działaniu Trumpa zwrócił uwagę też w rozmowie z PAP dr Cezary Mech, były wiceminister finansów, b. szef Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jego zdaniem po kursach amerykańskich akcji czy opcji "wyraŸnie widać, że występuje wysoka zmiennoœć na rynku kapitałowym, œwiadczšca o niepewnoœci co do tego, co faktycznie Trump ze swych obietnic zrealizuje i jaki będzie efekt końcowy tych działań".

 

Główny analityk Xelion Piotr Kuczyński uważa, że "Donald Trump jest przede wszystkim całkowicie nieobliczalny". "Nie wiadomo, co ze swoich obietnic przedwyborczych zrealizuje, a czego nie, i jak bardzo będzie podatny na sugestie otoczenia, które zapewne bardziej niż on zna się na tym, co się dzieje na œwiecie i które być może będzie nieco ograniczało jego miejscami ekscentryczne wypowiedzi i działania" - argumentuje ekonomista w rozmowie z PAP, dodajšc, że nie jest "zdecydowanie nie jest optymistš.

 

Głównym przeciwnikiem USA stajš się Chiny

Prof. Mšczyńska podkreœliła też, że niepokojšce sš zapowiedzi Trumpa o zamiarze obłożenia cłami importu z Chin czy Meksyku, gdyż oznaczałoby to przejœcie na protekcjonizm i osłabienie globalizacji.

 

Podobnego zdania jest Kuczyński. "Jeœli chodzi o zagrożenia płynšce z prezydentury Trumpa, najważniejsze wišże się z tym, czy on rzeczywiœcie otoczy USA murem protekcjonizmu w postaci taryf i cła, co obiecuje. Jeżeli to zrobi, wtedy wyda wojnę handlowš Chinom, a wtedy Chiny nie pozostanš bierne i zacznie się wojna handlowa na całym œwiecie, która doprowadzi cały glob do recesji. Dla mnie to jest najgroŸniejsze, to na pewno byłby dramat dla całego œwiata. Chiny w tej chwili majš swoje bardzo duże problemy, gdyby do tego doszły kłopoty z USA, to mogłoby to wywołać potężne konflikty, nawet nie wiem, czy nie goršce - na morzach między flotš chińskš a amerykańskš" - mówił analityk.

 

"Mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. Pytanie, czy na coœ takiego pozwoli Trumpowi amerykański biznes" - podkreœlił.

 

Przyznał, że oczywiœcie dostrzega rosnšcš potęgę Chin, tylko nie widzi dobrej metody powstrzymania tego procesu. "Chiny przez 4 tys. lat, ze 150-letniš przerwš (mniej więcej od 1850 do 2000 roku), były hegemonem œwiatowym i teraz wracajš do tej roli. Nie wydaje mi się możliwe ich powstrzymanie, chyba tylko metodš typu wojna, ale Mao kiedyœ powiedział: zginie kilkaset milionów Chińczyków, ale kilkaset milionów przeżyje i będzie się miało lepiej" - wskazał.

 

"Dlatego z Chinami trzeba sobie jakoœ ułożyć stosunki, walka nic nie da" - przekonywał Kuczyński.

 

Na zagrożenie płynšce z ewentualnej polityki Trumpa wobec Chin zwrócił też uwagę Cezary Mech. Jak mówił, z deklaracji Trumpa wynika, że głównym przeciwnikiem politycznym i gospodarczym USA stajš się Chiny, a te działaniom Trumpa aktywnie się przeciwstawiajš, co grozi wybuchem z jednej strony konfliktów politycznych, a z drugiej strony gospodarczych.

 

"Chiny zapowiadajš, że działaniom protekcjonistycznym USA nie będš się biernie przyglšdać, co grozi wojnš handlowš. Efekt ewentualnej wojny handlowej, wyliczył i upublicznił Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Według jego szacunków doprowadziłaby to do spadku obrotów handlowych w cišgu pięciu lat o 14 proc., inwestycji o 4,5 proc., a PKB całego œwiata obniżyłoby się o 1,5 proc." - wymienił ekspert. Jak mówił, œrodowiska biznesowe w USA raczej dšżš do tego, by, korzystajšc na zapowiadanych obniżkach podatków i ekspansji inwestycyjnej, w sposób łagodny hamować ekspansję chińskš, nie narażajšc biznesu amerykańskiego, obecnego w Chinach, jak współpracujšcego z Państwem Œrodka, na znaczšce straty.

 

Eksperci przewidujš też próbę zawišzania przez USA sojuszu z Rosjš przeciw Chinom. W ocenie dr. Cezarego Mecha "w przypadku odwrócenia sojuszu na amerykańsko-rosyjski przeciwko Chinom, istnieje duże niebezpieczeństwo, że jednym z przegranych będzie Polska".

 

Z kolei Kuczyński, przyznajšc, że Trump wydaje się być zdecydowanie bardziej prorosyjski niż Obama, ocenia, że tak bardzo nie należy się tego obawiać, gdyż wydaje się mało prawdopodobne, że Rosja chciałaby zaatakować Polskę, bo to szkodziłoby Rosji.

 

Stopy procentowe w USA zapewne będš rosły

Kolejna kwestia, która mogłaby wpłynšć na nasz kraj, to wzrost stóp procentowych w USA, a w konsekwencji wartoœci dolara.

 

Jak powiedziała prof. Elżbieta Mšczyńska, z naszego punktu widzenia zagrożeniem może być inflacja w USA wywołana przez politykę Trumpa, która będzie powodowała wyższe stopy procentowe, a to z kolei wywoła wzrost œwiatowego zapotrzebowania na dolary, co będzie umacniało kurs tej waluty. "To wpłynie na wszystkie kraje, które majš zadłużenie dolarowe, w tym Polskę" - mówiła.

 

Jednak - zdaniem Kuczyńskiego - w dłuższej perspektywie wcale nie jest to pewne. "A gdyby nawet złoty tracił wobec dolara, to będziemy po prostu więcej płacić za ropę. Natomiast, jeœli chodzi o zadłużenie zagraniczne Polski, to jego większoœć jest w euro, a nie w dolarach, więc pod tym względem wzrost wartoœci dolara aż tak bardzo w nas nie uderzy" - uspokajał Kuczyński.

 

Według niego w tym roku stopy procentowe w USA zapewne będš rosły - czekajš nas jeszcze dwie-trzy podwyżki. "Pamiętajmy jednak, że w FED sš obecnie dwa wakaty, które Trump obsadzi, a na poczštku 2018 r. kończy się kadencja szefowej FED Janet Yellen, którš zastšpi nominat Trumpa. A jeœli Trump chce rozpędzać gospodarkę, to potrzebuje do tego niskich stóp proc." - wskazał główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion.

 

Natomiast Mech przestrzegał: "Polska należy do tych krajów, które majš największš ekspozycję na ryzyko zwišzane ze zmianami na rynku kapitałowym na œwiecie. Ponieważ nasz wskaŸnik dotyczšcy liczby kredytów walutowych plus zobowišzań dłużnych, które mamy względem zagranicy w relacji do PKB, jest na poziomie najwyższym na œwiecie, wyższym niż w Meksyku, na Węgrzech i w Turcji - a nawet 1/3 naszego długu Skarbu Państwa jest w walutach. Dlatego jesteœmy, obok już przeżywajšcych trudnoœci Meksyku czy Turcji, najbardziej narażeni na wszelkiego typu zawirowania jak i odpływ kapitałów".

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL