Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Możliwe zaporowe cła na masło orzechowe, dżinsy i whiskey

Adobe Stock
Jeœli Donald Trump faktycznie wprowadzi karne cła na stal i aluminium, Unia Europejska może uderzyć w import amerykańskich towarów. Chodzi m.in o masło orzechowe, dżinsy i whiskey.

Europejska komisarz ds. handlu Cecilia Malmström tylko raz użyła okreœlenia „wojna handlowa". Starała się także nie mówić o „odwecie", tylko o przygotowywanych przez UE „działaniach wyrównawczych” jako odpowiedzi na amerykańskie cła karne. Zaznaczyła, że nie chodzi jej o eskalację konfliktu. – Stany Zjednoczone sš nadal przyjacielem – powiedziała.

Malmström pamiętała o stosowaniu trybu przypuszczajšcego, bo decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu wysokich ceł na stal i aluminium nie jest jeszcze prawomocna. – Trudno mi ocenić, czy tak się stanie. Mam wielkš nadzieję, że nie – stwierdziła Malmström. – Wojna handlowa oznacza tylko przegranych – kontynuowała przypominajšc o roku 2002, kiedy ówczesny prezydent George W. Bush narzucił cła na stal. Następstwem był upadek amerykańskiej produkcji stali i likwidacja tysięcy miejsc pracy, także w USA. – Mam nadzieję, że ktoœ w Białym Domu przypomni sobie tę sprawę – dodała.

Cecilia Malmström nie chciała skomentować odejœcia Gary‘ego Cohna, doradcy gospodarczego Trumpa. W Berlinie minister gospodarki Brigitte Zypries nie kryje jednak, że „sytuacja jest poważna". Cohn był ostatnim głosem rozsšdku - stwierdziła. Po jego odejœciu spór handlowy może ruszyć na dobre.

Unia Europejska grozi

Jeœli Donald Trump faktycznie nałoży wysokie cła na import stali i aluminium, UE podejmie działania. Komisarz Malmström zapowiedziała w Brukseli trzy posunięcia. Po pierwsze rozpatrzenie sprawy przez Œwiatowš Organizację Handlu (WTO) – wspólnie z innymi wielkimi producentami stali – Kanadš, Brazyliš, Japoniš i Chinami. Po drugie: UE narzuciłaby wysokie cła na stal i aluminium importowane z USA. A po trzecie: aby wyrównać ewentualne straty gospodarcze, Unia przygotowuje specjalne cła na amerykańskie produkty. Na liœcie znalazły się m.in. motocykle, whiskey, dżinsy, masło orzechowe, sok pomarańczowy. – Właœciwie tego nie chcemy, ale nie możemy milczeć – powiedziała Malmström. Konkretne decyzje majš zapaœć dopiero wtedy, kiedy wiadomo będzie, co dokładnie planuje Trump.

Sprzeczne z międzynarodowymi zasadami

Przewodniczšcy komisji handlowej Parlamentu Europejskiego Bernd Lange popiera Komisję Europejskš. – Potrzebujemy jasnego sygnału od Europy – powiedział Lange w rozmowie z DW. – Tu nie chodzi o œrodki przeciwko dumpingowi, tylko o zamknięcie dostępu do amerykańskiego rynku. To sprzeczne z zasadami WTO – skomentował.

Jemu też nie chodzi o wojnę handlowš – powiedział europoseł, ale o „przestrzeganie obowišzujšcych zasad”. Jeœli prezydent USA lekceważy tę organizację, trzeba będzie pomyœleć o WTO bez Stanów Zjednoczonych – dodał Lange.

Niedorzeczny argument

Argument Trumpa o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego na mocy ustawy z 1962 r., dla UE jest niedorzeczny. – Jak może import stosunkowo niewielkich iloœci stali i aluminium z Europy (ok. 6 mld euro rocznie) zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, zwłaszcza, że państwa europejskie sš amerykańskimi sojusznikami wojskowymi w NATO? – pytała w Brukseli Cecilia Malmström. Trump chce tylko zamaskować œrodki protekcjonistyczne. Będzie przeciwdziałać temu Œwiatowa Organizacja Handlu – ostrzegła europejska komisarz ds. handlu.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone w ramach grupy państw G20 zgodziły się, że produkcja stali na całym œwiecie jest zbyt duża, a nadwyżki muszš zostać zmniejszone. W tym celu G20 powołała grupę roboczš, która opracowała wspólne rozwišzania. Teraz może to się okazać niepotrzebne.

Ze szkodš dla konsumentów

Unijna komisarz ds. handlu odrzuciła zarzuty stawiane przez prezydenta USA, że UE traktuje Stany Zjednoczone niesprawiedliwie i uniemożliwia wspólne interesy. Cła w handlu transatlantyckim sš bardzo niskie – zaznaczyła Malström. Wprawdzie na samochody importowane z USA obowišzujš w Europie nieco wyższe opłaty niż odwrotnie, ale z kolei bardzo wysokie cła obowišzujš przy eksporcie ciężarówek do USA. Działanie na niekorzyœć przemysłu samochodowego zagroziłoby tysišcom miejsc pracy w fabrykach europejskich producentów w samych Stanach Zjednoczonych – ostrzegła Malmström.

Europejski zwišzek Business Europe ostrzegł w Brukseli przed możliwymi szkodami, jakie może wyrzšdzić dla gospodarki europejskiej wojna handlowa. Decyzja Trumpa niesie ze sobš niebezpieczeństwo głębokiej cezury w œwiatowym handlu z daleko idšcymi konsekwencjami dla konsumentów – powiedział Markus J. Beyrer, dyrektor generalny Business Europe.

Trump ma zrozumiałe powody

Również szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde ostrzegła przed wojnš handlowš. Takiego sporu z wzajemnie podniesionymi cłami importowymi ostatecznie nikt nie wygra – powiedział Lagarde podczas wizyty w Paryżu. Lagarde okazała jednak zrozumienie, że amerykański prezydent jest niezadowolony z sytuacji w amerykańskim przemyœle stalowym i WTO. – Ma zrozumiałe powody – powiedziała szefowa MFW. – Zawsze sš kraje, które nie przestrzegajš zasad WTO. Chodzi przy tym także o transfer technologii. W tej sprawie myœli się zazwyczaj, o Chinach, ale nie tylko – wyjaœniła.

Prezydent Trump wielokrotnie groził opuszczeniem przez Stany Zjednoczone WTO, aby zapewnić sobie przewagę wœród międzynarodowych konkurentów.

ródło: DW

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL