Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Grzegorz Maliszewski: Niskie bezrobocie napędzi inwestycje

tv.rp.pl
Jeœli firmy będš chciały się rozwijać i korzystać z dobrej koniunktury, w warunkach niskiego bezrobocia, będš musiały zwiększyć inwestycje – mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Potencjalnie 4 mln ludzi w Polsce jest do wzięcia przez rynek pracy. - Ale sš to osoby bierne zawodowo, czyli nie sš aktywne na rynku pracy, nie poszukujš pracy, nie chcš jej podjšć lub z innych powodów nie uczestniczš w rynku pracy – mówił Maliszewski. Przyznał, że powodów jest wiele. - Z reguły jest to edukacja, przyczyny zdrowotne lub zwišzane z wychowywaniem dzieci. Pytaniem jest, jak tę grupę zaktywizować – stwierdził.

Zaznaczył, ze prawdopodobnie spora częœć tej grupy nie będzie chciała wejœć na rynek pracy.

- Jest jednak margines do zwiększenia liczby potencjalnych pracowników i potencjał do rozładowania napięcia na rynku pracy. Do tej pory z tych rezerw przedsiębiorcy nie musieli korzystać. Teraz łatwe zasoby się skończyły. Przedsiębiorcy muszš dostosować sposób rekrutacji do nowych warunków – ocenił.

Badania GUS wskazujš, że dostęp do pracowników stanowi barierę działalnoœci gospodarczej dla 25 proc. firm. Jeszcze silniejszš barierę stanowi dostęp do wykwalifikowanych pracowników, tych firm jest ponad 33 proc. - To więcej niż 2007 r., przed globalnym kryzysem – przypomniał goœć.

Maliszewski zauważył, że w dłuższym horyzoncie czasowym powinno to stanowić impuls do zwiększenia aktywnoœci inwestycyjnej. - Jeœli firmy będš chciały się rozwijać i korzystać z dobrej koniunktury, w warunkach niskiego bezrobocia, będš musiały zwiększyć inwestycje – mówił.

 

Goœć ocenił, że nie ma podstaw do niepokoju z uwagi na to, że inflacja osišgnęła 2,5 proc. - Inflacja bieżšca jest efektem czynników podażowych. Inflacja bazowa jest relatywnie niska, ok. 1 proc. - stwierdził.

- Perspektywy inflacji wskazujš na jej wzrost i zmianę struktury. Będzie rosła inflacja popytowa napędzana m.in. rosnšcymi płacami. Nieco mniejszy będzie wpływ czynników podażowych. Trend jest w kierunku wyższej inflacji, przede wszystkim bazowej. Już niedługo inflacja może przekroczyć 2,5 proc. - prognozował.

Maliszewski zauważył, że w horyzoncie 2 lat ekonomiœci oczekujš podwyżki stóp procentowych o ok. 100 pkt bazowych, czyli powrót stopy referencyjnej do 2,5 proc.

 

Przyznał, że III kwartał był wyjštkowo korzystny, nawet lepszy niż szacunek GUS sprzed kilku tygodni. - Był to krótkoterminowy szczyt koniunktury i będzie trudno przebić się powyżej – ocenił.

- To może nieco wyhamować, bo już IV kw. ubiegłego roku był dobry dla gospodarki. Konsumpcja może ustabilizować się na bardzo dobrym poziomie, a dużo będzie zależało od inwestycji. Na razie inwestycji firm prywatnych jest niewiele. Jeœli firmy prywatne dołšczš do odbudowy inwestycji, to utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego jest prawdopodobne – dodał.

Prognozował, że cały rok może zakończyć się wzrostem 4,3-4,4 proc. PKB. - Jeœli inwestycje prywatne odbijš to w 2018 r. możliwe jest utrzymanie wzrostu powyżej 4 proc. Bez tych inwestycji będzie to trudne – stwierdził.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL