Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Adam Jędrzejczak: Walka ze smogiem musi być wielowymiarowa

tv.rp.pl
Œrednio rocznie w Polsce w wyniku powikłań chorób zwišzanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera 48 tys. osób – mówi Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland, goœć programu Marcina Piaseckiego.

W Polsce już od ponad 20 lat mówi się o problemie smogu. NIK 17 lat temu opublikował raport, który nawoływał, żeby zaczšć myœleć w sposób strukturalny o programie czystego powietrza.

- Przyczynš smogu jest spalanie niskojakoœciowych paliw stałych przez wysokoemisyjne kotły w niskoefektywnych energetycznie domach jednorodzinnych – tłumaczył Jędrzejczak.

Jesteœmy jedynym krajem w UE, który nie ma normatywów spalania paliw stałych. - Niestety wykorzystujemy floty, muły czy inne miały węglowe i œmieci. Kotłów węglowych w Polsce jest 3,8 mln. 80 proc. z nich nie spełnia norm emisji, sš to tzw. kopciuchy. 60 proc. z nich ma ponad 10, a 16 proc. nawet 20 lat – mówił goœć.

- 90 proc. z budynków mieszkalnych to sš domki jednorodzinne. W 5 mln tych domów mieszka połowa Polaków. Sš one często słabo izolowane – dodał.

 

Skutki zdrowotne

Smog to między innymi benzoalfapiren. Można doszukiwać się go również w dymie tytoniowym. - Przekładajšc to, można powiedzieć, że każdy z nas w okresie grzewczym staje się biernym palaczem. W Warszawie „wypalamy” œrednio 4 papierosy dziennie, w Krakowie 10. Rekordzistš jest Zakopane, gdzie „spalimy” 12 papierosów dziennie - wyliczył Jędrzejczak.

Zaznaczył, że pyły zawieszone trafiajš do gardła, tchawicy, płuc, krwi i wywołujš konkretne choroby. - Choroby płuc, serca, nowotwory, powikłania, patologie cišży. Œrednio rocznie w Polsce w wyniku powikłań chorób zwišzanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera 48 tys. osób. To jest przerażajšce. Dla porównania, na drogach ginie 3 tys. osób rocznie – mówił goœć.

Jak rozwišzać problem smogu

Jędrzejczak podkreœlił, że skuteczna walka z zanieczyszczeniem powietrza musi odbywać się na różnych poziomach. - Zaczęliœmy tę walkę od programu „Czyste powietrze” w którym wskazano 14 działań, które majš wyeliminować smog. Na razie udało się zrealizować tylko jedno, czyli rozporzšdzenie wymagań odnoœnie kotłów opalanych paliwem stałym. Zdšżyliœmy przed sezonem grzewczym, ale nie ma jeszcze standardów jakoœci paliwa – tłumaczył.

Przyznał, że samorzšdy zadziałały skutecznie. - Jest wiele uchwał antysmogowych, które pojawiły się w samorzšdach. Kraków w ogóle chce wyeliminować wszystkie paliwa stałe, które sš wykorzystywane do opalania kotłów – przypomniał.

Zaznaczył, że sami możemy stosować nowoczesne technologie, które sš dostępne ekonomicznie. - Mówię o kotłach i termostatach grzejnikowych – wyjaœnił.

- Przechodzšc z węgla na gaz rachunki wzrastajš œrednio 725 zł w sezonie grzewczym przy domu ok. 120 mkw. Możemy tę kwotę zniwelować przez termostat grzejnikowy, który dostosuje naszš temperaturę komfortu w pomieszczeniach w których obecnie przebywamy. Każdy 1 stopień ciepła przekłada się na 6 proc. zapotrzebowania energii – tłumaczył Jędrzejczak.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL