Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Janusz Jankowiak: 4 proc. to wszystko, na co stać gospodarkę

tv.rp.pl
Jeżeli gospodarka rozwija się w tempie ponad 4 proc. to powinna mieć nadwyżkę budżetowš, a nie deficyt – mówi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Produkcja przemysłowa osišgnęła w sierpniu wzrost 8,8 proc. rok do roku.

- Na pewno działa efekt niskiej bazy. Generalnie widać, że gospodarka ma się nieŸle jeżeli chodzi o tempo wzrost gospodarczego - tłumaczył Jankowiak.

- Nieco gorzej jest ze strukturš tego wzrostu. U nas wcišż dominuje konsumpcja – dodał.

Wyjaœnił, że na potencjał gospodarki składajš się inwestycje i sytuacja na rynku pracy.

- Pod tym względem wcišż nie wyglšdamy najlepiej – ocenił.

- Potencjał jest ważny, bo utrwala wysokie tempo wzrostu – dodał.

Jankowiak zaznaczył, że konsumpcja ma tylko charakter cykliczny.

- Nie znamy przypadków, kiedy po spowolnieniu tempa wzrostu i odwróceniu się cyklu koniunkturalnego, konsumpcja utrzymałaby się na bardzo wysokich poziomach – przypomniał.

Bardzo dynamicznie roœnie budownictwo mieszkaniowe i deweloperka na cele komercyjne.

- W budownictwie przemysłowym jest gorzej – stwierdził goœć.

Jankowiak ocenił, że nie osišgniemy 5 proc. wzrostu PKB.

- Doprowadziłoby to do szybkiego domknięcia się luki popytowej i wzmogłoby napięcia inflacyjne, których na razie nie widać – mówił.

- W najbliższych latach 4 proc. to wszystko, na co stać gospodarkę. Wymagana jest jednak zmiana struktury tego wzrostu na rzecz inwestycji – dodał.

Zaznaczył, że problem polega też na tym, iż inwestycje, które zacznš rosnšć, będš finansowane głównie ze œrodków publicznych.

Rzšd chwali się 5 mld zł nadwyżkš budżetowš po 8 miesišcach.

- Nigdy tego nie widzieliœmy. Jeżeli mamy takš strukturę wzrostu gospodarczego to z punktu widzenia budżetu sytuacja jest bardzo korzystna – ocenił goœć.

Widać też wyraŸny skok przychodów VAT.

- Ze wzrostu dochodów VAT, mniej więcej 33 proc. przypada na uszczelnienie systemu podatkowego. Kolejne 33 proc. zwišzane jest z dynamikš wzrostu. Reszta zwišzana jest ze wzrostem represyjnoœci systemu. Kiedy dokręca się œrubę i uwaga skupiona jest na stronie dochodowej, to w sieć, oprócz przestępców podatkowych, wpadajš też mniejsze i œrednie ryby – tłumaczył Jankowiak.

Podkreœlił, że jeżeli gospodarka rozwija się w tempie ponad 4 proc. to powinna mieć nadwyżkę budżetowš, a nie deficyt.

Jankowiak wyliczył, że gdyby tempo wzrostu spadło do 1,5 proc. PKB, spowoduje to wzrost deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 7,6 proc. PKB.

- Przy spowolnieniu tempa wzrostu i takiej iloœci wydatków zdeterminowanych, wracamy do poziomu deficytu z sytuacji pokryzysowej – mówił.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL