Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Mateusz Morawiecki: Mamy bardzo odważne założenia w gospodarce

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki
PAP/Maciej Kulczyński
Przyjęliœmy bardzo odważne założenia makroekonomiczne, mikroekonomiczne, budżetowe, fiskalne, monetarne i regulacyjne - mówił w pištek Mateusz Morawiecki.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów przedstawił na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego założenia budżetowe na 2018 rok. "Jako rzšd jedziemy pełnš parš" - oœwiadczył.

Morawiecki mówił, że MF założyło w budżecie wartoœci takie, z "których wynika zdolnoœć do generowania większej puli wydatków, a więc inwestycji i œwiadczeń społecznych".

"Trudno nam zarzucić, że nie chcemy się dzielić ze społeczeństwem owocami wzrostu" - mówił.

Porównujšc różne wskaŸniki z ubiegłych lat i obecne zaznaczył m.in., że o ile w 2015 roku na cele społeczne wydawano 19 mld zł, teraz jest to 71 mld zł. "To bezprecedensowy wzrost wydatków na cele społeczne" - podkreœlał.

Także na ochronę zdrowia wydatki wzrastajš o 7 procent - dodał.

Poziom wydatków - mówił - oparty jest o uszczelnienie systemu podatkowego i "agresywne wymiary œcišgalnoœci podatków".

Mówił, że o ile przez 8 lat poprzednich rzšdów dochody podatkowe wzrosły tylko o 19 procent, teraz zakładany jest wzrost 2,5-krotny przez 5 lat.

Np. dochody z VAT wzrosły przez 8 lat o 18 proc., i to mimo podwyżki stawki. "My zakładamy wzrost w cišgu 4 lat o 42 procent" - powiedział Morawiecki.

Na 2017 rok wzrost dochodów z VAT zaplanowany jest na poziomie 143 mld zł (10,9 procent). Ale - jak dodał Morawiecki - "być może otrzemy się o 150 mld zł".

"To program bardzo ambitny" - zaznaczył.

Dzięki temu jednak - mówił - nie zostanie przekroczona stabilizujšca reguła wydatkowa. Lepiej bowiem "nie wpaœć znów w łapy niedŸwiedzia", czyli nie być objętym unijnš procedurš nadmiernego deficytu. Deficyt - jak dodał Morawiecki - "będzie oscylował w okolicach może nieco powyżej, może nieco poniżej 50 mld zł" (liczony według metodologii UE - PAP).

Według wstępnego projektu budżetu na 2018 r. deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł. Dochody zaplanowano w wysokoœci 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokoœci 397,2 mld zł. W projekcie założono też deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokoœci 2,7 proc. PKB, wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc., bezrobocie w wysokoœci 6,4 proc., a œednioroczna inflacja - 2,3 proc.

Rzšd zakłada wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokoœci 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie œrodków europejskich na rok 2018 ustalono, że dochody tego budżetu wyniosš 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL