Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Nasz dobrobyt jest zboczony

fot. Imagens Evangélicas
Flickr
Doradca ONZ i ASEAN Anne Gallagher napisała ostrzegawczy artykuł na temat handlu ludŸmi. Jej zdaniem zjawisko jest zboczeniem, niemożliwym do łatwej eliminacji.

„Postęp prac przeciwko wyzyskowi jest boleœnie powolny, pomimo inwestycji politycznego kapitału, œrodków i wiedzy” – napisała na portalu Œwiatowego Forum Ekonomicznego Anne Gallagher, prawnik i badacz, ekspert w dziedzinie praw człowieka i handlu ludŸmi.

Jej zdaniem na temat współczesnych form niewolnictwa pokutujš cztery fałszywe przekonania: że znamy rozmiar zjawiska, że sšdy skutecznie walczš z handlarzami, że chodzi tylko o łańcuchy dostaw i że znamy skuteczne rozwišzanie. Nic z tych rzeczy nie jest prawdš.

Według Globalnego Indeksu Niewolnictwa na œwiecie żyje 46 mln osób, których sytuację można zakwalifikować jako niewolniczš. Połowa z nich żyje w 5 krajach: w Indiach, Chinach, Pakistanie, Bangladeszu i Uzbekistanie. Krajem o najwyższym odsetku zniewolonych obywateli – 4,37 proc. – jest Korea Północna. W Polsce kryteria przymusowej pracy spełnia ok. 180 tys. osób, głównie imigrantów z uboższych państw, pracujšcych w branży budowlanej, rolnictwie i handlu detalicznym.

To jednak tylko szacunki. Zdaniem Gallagher prawda jest bardziej bolesna – nikt tak naprawdę nie wie, jakie sš rozmiary zjawiska. Wiemy za to, że nie wszystkie zarejestrowane przypadki nadużyć sš karane. Nawet sprawy, które wywołujš rozgłos na Zachodzie – jak produkcja krewetek w Tajlandii dla Walmarta, Tesco i Carrefoura czy szwalnie w Bangladeszu – dotyczš jedynie eksportu produktów, a wcale nie dotykajš biznesów wewnštrz kraju.

Choć autorytety religijne, społeczne i polityczne regularnie wypowiadajš się o potrzebie eliminacji niewolnictwa na œwiecie, badaczka nie podziela ich optymizmu.

- Wyzysk nie jest zboczeniem. Ale to właœnie na nim zbudowano nasz œwiat i potęgę gospodarczego wzrostu. W tym momencie globalna zamożnoœć i produktywnoœć byłaby zagrożona, jeœli udałoby się nagle zlikwidować wyzysk – uważa.
Zdaniem Gallagher walka ze współczesnym niewolnictwem jest bardzo ważna, należy jednak z dystansem traktować słowa osób, które twierdzš, że znajš rozwišzanie. - Rozwišzanie sprawy handlu ludŸmi może być w naszym zasięgu. Będzie nas jednak kosztować o wiele więcej niż dziœ – zaznacza.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL