Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Rosnšcy dług Brytyjczyków zagrożeniem dla gospodarki

Bloomberg
Wartoœć niezabezpieczonego długu konsumenckiego mieszkańców Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku może przewyższyć poziom sprzed kryzysu 2008 r. – podaje dziennik „The Guardian”

Dług konsumentów, który nie wymaga zabezpieczenia, to przede wszystkim zobowišzania na kartach kredytowych, pożyczki samochodowe i krótkoterminowe.

Bank centralny Wielkiej Brytanii obawia się, że koniecznoœć obsługi długu może długoterminowo prowadzić do spadku konsumpcji, a więc i zmniejszenia PKB. Co więcej, dochód realny Brytyjczyków spada także przez wzrost cen wywołany m.in. silnš deprecjacjš funta. Ostatnie dane wskazujš, że roczna inflacja w maju wyniosła na Wyspach 2,9 proc. i była najwyższa od czterech lat.

Doradcy ds. długu naciskajš na rzšd w sprawie wprowadzenia rozwišzań prawnych, które zapewniš „wakacje kredytowe” tym, którzy majš największy problem z długiem. Mieliby oni być chronieni przed nakładaniem dodatkowych opłat i oprocentowania przez okres szeœciu tygodni.

– Dług to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakim rzšd będzie się musiał teraz zmierzyć – podkreœla Peter Tutton z organizacji charytatywnej StepChange.  Szacuje ona, że nawet 2,9 mln obywateli Wielkiej Brytanii doœwiadcza poważnych problemów z obsługš zadłużenia. Jednym z powodów takiej sytuacji jest pogorszenia sytuacji z zatrudnieniem, zwłaszcza w aspekcie płac.

Inny problem stanowiš karty lojalnoœciowe działajšce jak karty kredytowe. Oferujš one posiadaczom zniżki na zakupy, w zamian nakładajšc na nich odsetki o wiele wyższe niż na standardowych kartach kredytowych.

Jeżeli sytuacja zadłużonych pogarsza się z powodu rosnšcej inflacji i długu, to bank centralny Wielkiej Brytanii traci kluczowy instrument w walce z ruchem cen, jakim sš stopy procentowe. Zaostrzajšc politykę monetarnš i podnoszšc stopy co prawda wpływa na inflację, ale z drugiej strony podnosi koszt obsługi długu.  Oznacza to wymiennoœć obcišżenia dłużników – koszty inflacji przeniosš się w ich wypadku na obsługę zadłużenia, co nie poprawia ich sytuacji w rozumieniu dochodów rozporzšdzalnych. W ostatnim tygodniu Bank Anglii pozostawił stopy na niezmienionym poziomie, choć trzech z oœmiu członków rady było za ich podniesieniem.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL