Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Morawiecki: trzeba zapobiec drenażowi mózgów

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas Kongresu Liderów Rzeczypospolitej na stadionie PGE Narodowym
PAP/Paweł Supernak
Trzeba zapobiec drenażowi mózgów z Polski, ponieważ to od młodego pokolenia będzie zależeć rozwój gospodarczy kraju - mówił w pištek młodym liderom wicepremier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem problemem Polski był do tej pory zbyt duży "indywidualizm" w gospodarce, któremu przeciwstawił "zdolnoœć do mobilizacji kapitału pod realizację wielkich przedsięwzięć".

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wzišł w pištek udział w Kongresie Liderów Rzeczypospolitej, zorganizowanym przez œrodowiska i organizacje młodzieżowe.

"Naszym marzeniem w ramach Planu Rozwoju jest, by zapobiec drenażowi mózgów, żeby przycišgać tu nasze talenty, żeby ci młodzi twórcy, młodzi działacze gospodarczy i społeczni mogli tworzyć rzeczywistoœć gospodarczš także w Polsce" - mówił do zebranych. "Od waszego pokolenia będzie zależeć rozwój gospodarczy na przyszłoœć" - zwracał się do młodych liderów.

Wicepremier nawišzał też m.in. do rzeczywistoœci sprzed 2015 roku, przede wszystkim do lat 90. i przeciwstawiał królujšcy w tamtym czasie "indywidualizm" w gospodarce i życiu społecznym, większemu zwracaniu uwagi na dobro wspólne, na co - jak mówił - położył nacisk obecny rzšd.

"Dziœ potrzebujemy zrozumienia, że im więcej jest atomizacji, indywidualizacji naszego życia społeczno-gospodarczego, tym bardziej każdy będzie cišgnšł w swojš stronę, będzie się starał wyrwać więcej œrodków dla siebie" - przekonywał. "Tymczasem najsilniejsze państwa budowały swojš potęgę w oparciu o zdolnoœć do mobilizacji kapitału pod realizację wielkich przedsięwzięć" - dodał.

W ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju właœnie takie wielkie przedsięwzięcia będš tworzone - zapowiedział. Zdaniem wicepremiera obecny rzšd ma zatem "wytyczonš wizję modernizacyjnš", a także "zabezpieczone tyły społeczne".

Według niego okres władzy obecnego rzšdu pokazał, że "nie tylko państwo nie bankrutuje, ale pojawiło się kilkadziesišt miliardów więcej". Przekonywał, że "naszym rozwojem gospodarczym i uszczelnieniem podatkowym zdobyliœmy kilkadziesišt miliardów".

Zwracał uwagę, że nie mamy "deficytu na rachunku bieżšcym przez ostatnie 12 miesięcy", co oznacza, że "nie zadłużamy się wobec zagranicy". "Mimo to roœnie liczba miejsc pracy, wzrost gospodarczy oparty jest o zdrowe podstawy i nie tworzymy wyższego deficytu budżetowego" - podkreœlał.

"Nasz program od strony społecznej zadziałał, od strony przesunięcia paradygmatu w stronę dobra wspólnego też zadziałał" - dodał.

Natomiast "epoka, w którš teraz chcemy wejœć, to mocniejsze szarpnięcie Polski w kierunku modernizacji i daleko posuniętej innowacyjnoœci", czyli "oparcie rozwoju gospodarczego o myœl ludzkš, o twórczoœć, kreatywnoœć i innowacyjnoœć".

Chodzi m.in. o to, mówił, "byœmy za kilogram polskiego eksportu nie dostawali 1,7 euro, tylko 6 euro albo 7 euro, jak Niemcy, Szwajcarzy czy Koreańczycy".

"Żeby Polska była krajem naszych marzeń, musimy mieć wysoko wzrost gospodarczy, ale też postawić na modernizację" - powiedział Morawiecki.

"Wierzę, że dzisiaj, po 370 latach, mamy unikalnš szansę, by Polska znowu była krajem wielkim, silnym, pozytywnym, krajem szans dla swoich młodych obywateli" - mówił wicepremier.

Zaznaczył, że to jest także jego "zobowišzanie". "Po to rzuciłem tamten œwiat, w który byłem zanurzony wczeœniej" - powiedział.

Jak powiedział, nie żałuje decyzji o przejœciu z sektora bankowego do rzšdu i nie będzie żałował, nawet gdyby następnego dnia miał ulec "nieszczęœliwemu wypadkowi, na skutek walki z mafiami VAT-owskimi".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL