Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Mazzucato: państwo powinno aktywnie kształtować rynek innowacji

Flickr
Państwo nie powinno jedynie naprawiać problemów, z jakimi boryka się rynek, ale również aktywnie go kształtować - między innymi w obszarze innowacji - uważa Mariana Mazzucato, która wzięła we wtorek udział w Kongresie Innowatorów Europy Œrodkowo-Wschodniej.

"Żyjemy w nudnej epoce, w której toczy się dyskusja na temat tego, że polityka państwa ma równoważyć szanse, korygować niedocišgnięcia rynków" - powiedziała Mazzucato, profesor ekonomii i innowacji na Uniwersytecie w Sussex we wtorek podczas Kongresu Innowatorów Europy Œrodkowo-Wschodniej.

"Rola państwa nie powinna polegać na bandażowaniu, bo to nie jest polityka prowadzšca do budowy interesujšcego partnerstwa czy ekosystemu sprzyjajšcego innowacjom" - podkreœliła. Jej zdaniem powinniœmy myœleć nieszablonowo o innowacjach i roli państwa w tym obszarze.

"Trzeba budować partnerstwa i ekosystemy (...). Pytanie brzmi jaki ekosystem, jakie partnerstwo jest nam potrzebne w XXI wieku. W jaki sposób możemy go budować?" - zastanawiała się Mazzucato.

Przypomniała, że obecnie w wielu organizacjach na całym œwiecie takich, jak UE, OECD czy ONZ mówi się o zielonym rozwoju, inkluzywnym, zrównoważonym, a trzema kluczowymi słowami w tej dyskusji sš: innowacje, zrównoważenie i inkluzywnoœć. Zwróciła uwagę, że trzeba wypracować wspólnš narrację, w której będziemy się uczyć rozumieć treœć tych słów.

Podczas wystšpienia Mariana Mazzucato odwołała się do swojej ksišżki "Państwo przedsiębiorcze" i przypomniała, że jest kilka regionów, państw, miast, które rozwijajš się w sposób "inteligentny, oparty na innowacji". Gdzie de facto państwo robiło znacznie więcej niż tylko "nakładało bandaże". Było aktywne w kształtowaniu, współtworzeniu rynku, a nie tylko go naprawiało. Przykładem jest Dolina Krzemowa czy Chiny.

Wskazała, że powstawania największych innowacji nie tylko w dziedzinie high-tech, ale również w organizacjach (takich jak masowa produkcja) czy zielone innowacje, które obserwujemy teraz na œwiecie nie da się wyjaœnić prawidłami linearnymi. W całym łańcuchu innowacji, na który składajš się takie elementy jak nauka, badania, badania podstawowe, stosowane, finansowanie (przy czym finansowanie musi być długofalowe) oraz popyt "było obecne państwo". "Nie nakładało ono tylko bandaży" - przypomniała.

Jak podkreœliła, w tworzeniu innowacji uczestniczy "cała sieć zdecentralizowanych agencji państwowych, które wspólnie z sektorem prywatnym współtworzš innowacje; czasem nawet w większym stopniu niż sektor prywatny".

Zwróciła przy tym uwagę: "W takich dziedzinach, jak biotechnologia, nanotechnologia czy zielone technologie kapitał publiczny wchodził w inwestowanie i to na bardzo wczesnym etapie. Okres tych inwestycji przekraczał 5-7 lat, czyli minimalny czas inwestycji kapitału wysokiego ryzyka" - powiedziała Mazzucato. Dodała, że prywatni inwestorzy wchodzš w tego typu przedsięwzięcia trochę póŸniej i chcš "szybko wyjœć ze zwrotem". "W sytuacji, gdy innowacje wymagajš dłuższego okresu inwestowania" - zaznaczyła.

Mazzucato przypomniała, że wiele inteligentnych produktów: GPS, systemy aktywacji głosowej, ekran dotykowy, powstało właœnie dzięki finansowaniu publicznemu, o czym się zapomina. Wsparcie takie, jak powiedziała, otrzymał m.in. Google. "Tesla (...) czy SolarCity otrzymały ponad 5 mld dofinansowania z rzšdu amerykańskiego" - wyliczyła. Dodała, że ważne w przypadku tego typu działań jest to, by finansowanie było "celowane w firmy, które gotowe sš podjšć ryzyko". Podkreœliła, że ważna jest również organizacja samego finansowania, czyli tworzenie tzw. portfeli w ramach dużych organizacji publicznych.

Nie zgodziła się z opiniš, że wystarczy obniżyć podatki i wprowadzić ulgi, by firmy zaczęły inwestować. "Bill Gates mówił jasno, jeżeli chcecie zielonej gospodarki, to państwo musi być liderem, a my będziemy za nim szli. To nie jest tylko kwestia inwestycji publicznych, ale całkowitego przemyœlenia całego rozwoju, który jest zrównoważony, zielony, inkluzywny. To się nie stanie natychmiast. Potrzebujemy odpowiedniego słownictwa, narracji na temat tego, kim sš innowatorzy. To wpłynie na sposób, w jaki będziemy dystrybuować nagrody, dzielić się nagrodami z tym, którzy tworzš innowacje" - mówiła.

Mazzucato podkreœliła też koniecznoœć reinwestowania zysków. "Jeœli zysków się nie redystrybuuje do gospodarki, to mamy problem - nie powstajš nowe umiejętnoœci, firmy nie inwestujš w nowe technologie, nie pojawiajš się nowe miejsca pracy". Wskazała, że powinniœmy być w tym obszarze bardziej otwarci.

"Laboratoria Della, jedne z najbardziej interesujšcych, powstały wtedy, gdy decydenci polityczni byli dużo bardziej odważni niż dziœ. Damy wam monopol, powiedzieli, jeżeli będziecie inwestować w wielkie innowacje. I ponieważ Dell to robił, to wywišzała się ciekawsza dyskusja między sektorem prywatnym i publicznym. Dziœ możemy do tego wrócić (...) tworzyć fundusze innowacji" - oceniła.

Zwróciła też uwagę, że powinniœmy zastanowić się nad rolš banków publicznych w finansowaniu projektów innowacyjnych. A także nad tym, jak ma wyglšdać "socjalizacja ryzyka", "czy mamy prywatyzować ryzyko". Jej zdaniem to nie jest dobre rozwišzanie. "Zachęcam wszystkich, by nad takš narracjš pomyœleli. W przeciwnym razie nie będziemy mieć ekosystemu godnego XXI wieku" - zakończyła Mazzucato.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL