Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Górnictwo

#RZECZoBIZNESIE: Grzegorz Tobiszowski: Węgiel będzie potrzebny do 2050 r.

Do 2050 r. węgiel jest nam bezdyskusyjnie potrzebny. Tego już w Unii Europejskiej się nie podważa – mówi Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć przyznał, że węgiel sam w sobie nie jest strasznym paliwem, które zatruwa powietrze. - To raczej produkty węglopodobne, czy œmieci, które sš palone – mówił Tobiszowski.

- Przygotowaliœmy ustawę dotyczšcš jakoœci paliw, które będš w obrocie w Polsce. Wyklucza nam ona paliwa jak flotokoncentraty czy muły. Ta ustawa wprowadzi porzšdek i ład tego, co będzie sprzedawane na polskim rynku – dodał.

Goœć tłumaczył, że spalajšc węgiel w zawodowej energetyce doskonale sobie radzimy jeœli chodzi o czystoœć. - W małych, indywidualnych kotłach pojawiajš się zanieczyszczenia. Wyrugowanie paliwa, które jest szkodliwe powinno nam pomóc – ocenił wiceminister.

- Wprowadzamy groszki na rynek odbiorcy indywidualnego. Musimy zwiększyć ofertę węglowš na rynku, aby odbiorcy indywidualni mieli dostęp do czystego paliwa. Po uchwałach samorzšdów wojewódzkich okazało się, że tego groszku jest mniej na polskim rynku - mówił Tobiszowski.

Zaznaczył, że certyfikacja polskiego węgla, ma pomóc konsumentom, aby wiedzieli jaki węgiel kupujš.

Goœć przypomniał, że w tym roku PGG miało plan wydobycia na 32 mln ton. Nie będzie to prawdopodobnie spełnione i wystšpi różnica 2 mln ton.

Tobiszowski ocenił, że JSW zarobi w tym roku 1,8 mld zł. - Stšd też wczeœniejsze spłaty dla wierzycieli i uruchomienie kolejnej premii. Perspektywy tej spółki w następnych latach sš doœć dobre – mówił.

- Wynik PGG jest na poziomie ponad 200 mln zł – dodał.

Goœć podkreœlił, że musimy zbudować na nowo kadrowo polski sektor węglowy. - Przez ostatnie lata młodzi ludzie nie garnęli się do górnictwa. Musimy to uatrakcyjnić przez stabilnoœć – mówił.

Przyznał, że nie może tak się zdarzyć, iż pienišdze z dobrej koniunktury zostanš przejedzone. - Zaplanowaliœmy historycznie najwyższe nakłady na inwestycje. Ponad 7,2 mld zł do 2021 r. to będš nakłady w PGG na inwestycje – podał.

- W przyszłym roku nawet chcemy zastanowić się, gdzie moglibyœmy budować jednš czy dwie kopalnie – dodał.

Tobiszowski zaznaczył, że rozpoczęto ogólnokrajowš dyskusję nad układem zbiorowym pracy w nowoczesnej gospodarce. - Musimy zbudować relacje płacowe, żeby pracownicy, którzy sš i chcš przyjœć do PGG wiedzieli na co mogš liczyć. Chcemy zbudować pewnš bazę, żeby była wyznacznikiem, iż nie można zarobić mniej. Natomiast jak jest koniunktura, to będzie się w niej partycypowało – tłumaczył.

Goœć zaznaczył, że œwiat nie odchodzi od węgla, bardziej Europa. - Przez 2 lata zaskoczyliœmy naszych partnerów w Brukseli. Sš tam zaskoczeni, że osišgnęliœmy takie parametry – stwierdził.

- Przed nami sš wyzwania i konsekwencja w tym, co sobie założyliœmy. Zbudowaliœmy model oparty o kompatybilnoœć sektora energetycznego. Zakładamy, że do 2050 r. w miksie energetycznym będzie 50 proc. węgla kamiennego i odrobinę brunatnego. W tych 50 proc. całoœci miksu, wolumen będzie ten, który został założony w zeszłym roku. Można powiedzieć, że wolumen wydobycia, który jest w tym roku będzie potrzebny do 2050 r. Stosowni komisarze w Brukseli potwierdzili nam, że przyjęli te założenia - tłumaczył Tobiszowski.

- Do 2050 r. węgiel jest nam bezdyskusyjnie potrzebny. Tego już w Unii Europejskiej się nie podważa – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL