Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Francja chce nowego rodzaju papierów dłużnych

Francja chce stworzyć nowš kategorię papierów dłużnych używanych do pokrywania strat banków, które bankrutujš - ogłosił resort finansów. To jedno z rozwišzań proponowanych w ramach nowych reguł europejskich dotyczšcych likwidacji kryzysów bankowych.

Rzšdowy projekt przewiduje utworzenie nowego rodzaju obligacji (titres de creance) na pokrywanie strat - wyjaœniono w komunikacie. Ten nowy instrument zmieniłby hierarchię wierzycieli banków tworzšc nowš kategorię wierzycieli przed klasš "senior" w kolejnoœci pokrywania strat danej instytucji bankowej. Paryż wybrał inne rozwišzanie od Berlina, który opowiedział się za zmianš statusu już powstałego długu senior.

- Jedynie papiery wyemitowane po wejœciu w życie reformy mogłyby należeć do tej nowej kategorii, reforma nie miałaby bowiem skutków wstecznych - stwierdził resort finansów w Paryżu i dodali, że ta reforma zostanie zapisana w akcie prawnym w 2016 r.

Dyrektywa o restrukturyzacji i uporzšdkowanej likwidacji banków (BRRD) ma wejœć w życie od 1 stycznia i przewiduje udział akcjonariuszy, wierzycieli i posiadaczy największych wkładów w pokrywaniu strat banków majšcych kłopoty przed ewentualnym ratowaniem ich œrodkami publicznymi. Jest jednym z kluczowych elementów reakcji władz europejskich na kryzys finansowy z 2007-8 r., który zmusił kraje do użycia setek miliardów euro na ratowanie banków, a kryzys bankowy zamienił się w kryzys długu narodowego.

Nowe reguły sš jednak krytykowane zwłaszcza we Włoszech za ich wpływ na drobnych ciułaczy. Francja chce stworzyć nowš kategorię papierów dłużnych używanych do pokrywania strat banków, które bankrutujš - ogłosił resort finansów. To jedno z rozwišzań proponowanych w ramach nowych reguł europejskich dotyczšcych likwidacji kryzysów bankowych.

Rzšdowy projekt przewiduje utworzenie nowego rodzaju obligacji (titres de creance) na pokrywanie strat - wyjaœniono w komunikacie. Ten nowy instrument zmieniłby hierarchię wierzycieli banków tworzšc nowš kategorię wierzycieli przed klasš "senior" w kolejnoœci pokrywania strat danej instytucji bankowej. Paryż wybrał inne rozwišzanie od Berlina, który opowiedział się za zmianš statusu już powstałego długu senior.

- Jedynie papiery wyemitowane po wejœciu w życie reformy mogłyby należeć do tej nowej kategorii, reforma nie miałaby bowiem skutków wstecznych - stwierdził resort finansów w Paryżu i dodali, że ta reforma zostanie zapisana w akcie prawnym w 2016 r.

Dyrektywa o restrukturyzacji i uporzšdkowanej likwidacji banków (BRRD) ma wejœć w życie od 1 stycznia i przewiduje udział akcjonariuszy, wierzycieli i posiadaczy największych wkładów w pokrywaniu strat banków majšcych kłopoty przed ewentualnym ratowaniem ich œrodkami publicznymi. Jest jednym z kluczowych elementów reakcji władz europejskich na kryzys finansowy z 2007-8 r., który zmusił kraje do użycia setek miliardów euro na ratowanie banków, a kryzys bankowy zamienił się w kryzys długu narodowego.

Nowe reguły sš jednak krytykowane zwłaszcza we Włoszech za ich wpływ na drobnych ciułaczy.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL