Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Hossa na emerging markets utrzyma się

Bloomberg
Zarzšdzajšcy pieniędzmi i stratedzy z Goldman Sachs, Ashmore Group i T. Towe Price Group uważajš, że tegoroczny 33-proc. wzrost indeksów na giełdach krajów rozwijajšcych się jest uzasadniony rosnšcymi zyskami.

Razem z analitykami z JPMorgan Chase i BNP Paribas sš zdania, że obecny poziom wycen jest uzasadniony, a prognozowany na przyszły rok wzrost gospodarczy rzędu 5 proc. powinien zwiększyć zyski spółek.

- Silny wzrost będzie kontynuowany, bo cykl ożywienia dopiero zaczyna się – powiedział Edward Evans, zarzšdzajšcy pieniędzmi w londyńskiej firmie Ashmore, która nadzoruje aktywa o łšcznej wartoœci prawie 59 mld USD. Jego największe pozycje sš w Chinach, gdzie stawia na banki i firmy handlu internetowego oraz w Brazylii, gdzie inwestuje w firmy produkujšce energie i surowce.

Evans spodziewa się kolejnego dwucyfrowego wzrostu indeksów przyszłym roku i byłby on najlepszy w krajach rozwijajšcych się od 2009 r. Stoi za tym popyt na bardziej ryzykowne aktywa, złagodzona polityka pieniężna i pęd do akcji technologicznych.

Optymistów zachęcajš także prognozy wzrostu gospodarczego, który w przyszłym roku na emerging markets ma być o 2,5 pkt proc. większy niż w grupie oœmiu rozwiniętych krajów, a w 2019 r. o prawie 3 pkt proc. Taka dynamika zapowiada wzrost zysków spółek z emerging markets.

Obawy inwestorów budzš jedynie wysokie wyceny akcji. WskaŸnik cena do prognozowanego zysku wzrósł obecnie do 14,1 z 13,5 na poczštku roku i jest o wiele powyżej 11,6 historycznej œredniej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL