Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Wall Street nerwowo kończy środę

Bloomberg
Na wyniki nowojorskiej giełdy miały dziœ wpływ przede wszystkim dane z amerykańskiej gospodarki. Dwa spoœród głównych indeksów zakończyły dzień na minusie.

S&P 500  stracił 0.01 proc., Dow Jones spadł o 0.16 proc., natomiast Nasdaq zyskał 0.21 procent.

To czwarta z kolei spadkowa sesja indeksu S&P 500. Pierwsza taka seria od marca.

W listopadzie w amerykańskiej gospodarce w sektorze prywatnym poza rolnictwem powstało 190 tys. miejsc pracy. To wynik nieco lepszy od prognoz ekonomistów, ale znacznie gorszy od paŸdziernika, kiedy to powstało 235 tys. nowych miejsc pracy.

Dane wskazujš, że amerykański rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji, po zaburzeniach sezonu huraganowego z przełomu sierpnia i wrzeœnia.

W usługach przybyło 150 tys. miejsc pracy (150 tys. w X), a w fabrykach 40 tys. - najwięcej od 2002 r. - podało ADP.

Lekko rozczarowały inne, równie istotne dane. Wydajnoœć pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem wzrosła o 3,0 proc. kdk w III kwartale 2017 r. - podano w w końcowym wyliczeniu. Oczekiwano +3,3 proc. kdk, po wzroœcie w II kw. o 0,1 proc.

Uwagę zwrócił 4,4-proc. spadek wydajnoœci w przetwórstwie - największy od IV kw. 2008 r.

Jednostkowe koszty pracy w III kw. 2017 r. spadły o 0,2 proc. kdk. w ujęciu zanualizowanym (SAAR), wobec -1,2 proc. w II kw. kdk SAAR. Oczekiwano wzrostu 0,2 proc. kdk SAAR.

Notowania ropy naftowej zniwelowały wczeœniejsze spadki, po mocnym spadku zapasów ropy w USA.

Rynek akcji w USA wcišż bacznie obserwuje działania amerykańskiego Kongresu zmierzajšce do ujednolicenia ustaw reformujšcych tamtejszy system podatkowy oraz wydłużenia finansowania administracji federalnej. Zamrożenie wydatków nastšpi w sobotę, o ile nie zostanie przyjęta stosowna ustawa. Inwestorzy z niepokojem przyglšdajš się procedowaniu ustawy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL