Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Bijš rekordy i wabiš inwestorów

Bloomberg
Przedstawiamy spółki, których akcje ostatnio drożejš.

Na warszawskim parkiecie można znaleŸć niewiele spółek, które wzbudzajš cišgłe zainteresowanie inwestorów, a ich kursy bijš rekordy. Pod lupę wzięliœmy te akcje, których ceny wspięły się na szczyt w ostatnich tygodniach. Czy warto mieć je w portfelu?

Producenci gier i Orbis

Jednš z takich spółek, która wcišż drożeje, jest CD Projekt. Tylko w tym roku na akcjach tego producenta gier wideo można było zarobić ponad 120 proc., a w cišgu ostatnich trzech lat – ponad 600 proc. Obecnie wartoœć rynkowa spółki wynosi ponad 11 mld zł.

CD Projekt wcišż dostarcza kolejnych argumentów zachęcajšcych do kupna akcji firmy. Nadal œwietnie sprzedaje się seria gier o WiedŸminie, choć na rynku jest już kilka lat. Dobrze oceniana jest także sieciowa gra karciana „Gwint", która dopiero jest w fazie testów. Jednoczeœnie inwestorzy wišżš duże nadziej z „Cyberpunkiem"; zdaniem analityków trafi on na rynek najwczeœniej w 2019 r. Zarzšd niewiele mówi o nowej grze, ale zasygnalizował, że ma ona większy potencjał niż seria o WiedŸminie.

Nie bez znaczenia jest też nastawienie inwestorów do akcji twórców gier.

– Spółka nie jest osamotniona na swojej œcieżce wzrostu. Sektor gier komputerowych na œwiecie jest w fazie rozkwitu i inwestorzy w niego wierzš – zauważa Piotr Łopaciuk, analityk DM PKO BP.

Szanse na podtrzymanie dobrej passy w notowaniach ma Orbis. Zarzšd hotelarskiej grupy ma ambicję, by spółka stała się liderem w regionie i rozwijała się szybciej niż konkurencja. Orbisowi sprzyjajš pozytywne trendy w branży, w tym przede wszystkim duża sprzedaż usług oraz rosnšce ceny; napędza to notowania spółki.

– Polska ma wcišż bardzo niski wskaŸnik nasycenia bazy hotelowej, co dobrze obrazuje potencjał naszego rynku. Na 1 mln mieszkańców przypada osiem hoteli posiadajšcych powyżej 100 pokoi. Dla porównania na Węgrzech oraz w Czechach jest to odpowiednio 15 i 17, a w Niemczech 22. Potencjał widzimy również we wzroœcie usieciowienia hoteli w Polsce (obecnie wynosi 12 proc. bazy hotelowej) – argumentujš analitycy Trigon DM.

Jak prognozujš, Orbis do końca 2020 r. poszerzy bazę hotelowš o 45 obiektów. Bioršc pod uwagę, że większoœć z nich wišże się z realizacjš strategii asset light (umowy franczyzowe bšdŸ o zarzšdzanie), pozycja gotówkowa powinna pozwolić na znacznie większš skalę wzrostu biznesu.

Amrest oraz CCC

Dobre widoki na kolejne rekordy cenowe majš akcje AmRest. Spółka ta z powodzeniem łšczy rozwój organiczny z przejęciami innych sieci restauracji. Przekłada się to na systematyczny wzrost biznesu restauracyjnej grupy. Inwestorów zachęca też oczekiwana poprawa wyników.

– W pierwszym półroczu mimo wzrostu cen żywnoœci i presji na wzrost wynagrodzeń, w biznesie organicznym utrzymana została rentownoœć. Obcišżeniem dla wyników były koszty zwišzane z reorganizacjš przejętych placówek w Europie Zachodniej. Jednak podpisane w tym roku umowy z YUM! Brands, dotyczšce rozwoju sieci franczyzowych, i możliwa poprawa rentownoœci placówek własnych stwarza przestrzeń do utrzymania œcieżki wzrostu EBITDA powyżej 20 proc. w kolejnych latach – oceniajš eksperci Trigon DM.

Wzięciem w tym roku cieszš się też papiery CCC. Dzięki temu wycena akcji spółki zbliżyła się w ostatnich dniach do rekordowego poziomu 300 zł. W ocenie analityków, akcje te mogš dalej drożeć.

Spoœród spółek odzieżowych CCC w cišgu pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. najdynamiczniej zwiększało przychody. Branży pomaga też słabszy dolar i pogoda.

– Sprzyjajšce otoczenie makro powinno pozytywnie wpływać na sprzedaż. Niższy (w ujęciu rok do roku) kurs dolara względem złotego w momencie zakupu kolekcji na jesień i zimę 2017 r. powinien pozytywnie oddziaływać na rentownoœć spółek odzieżowych – oceniajš eksperci DM mBanku.

Orlen i Lotos na fali

Ten rok jest wyjštkowo udany dla spółek rafineryjnych. Od poczštku roku jest duży popyt na akcje PKN Orlen i Lotosu, co spowodowało wzrost ich kursów do rekordowego poziomu.

– PKN Orlen i Grupa Lotos pokażš bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał. Inwestorzy uwzględniajš to już od drugiej połowy sierpnia. Pojawiły się wtedy problemy produkcyjne w amerykańskich rafineriach zwišzane z anomaliami pogodowymi. Podbiło to do dawno niewidzianego poziomu marże rafineryjne, co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach polskich rafinerii, publikowanych w drugiej połowie paŸdziernika – zapowiada Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

– Do tego czasu kursy akcji mogš jeszcze rosnšć. Jednak wczeœniej czy póŸniej spodziewałbym się korekty w myœl zasady: „kupuj plotki, sprzedaj fakty". Po ogłoszeniu wyników inwestorzy większš uwagę zacznš przywišzywać do bieżšcego poziomu marż. A tu sytuacja nie wyglšda już tak różowo jak jeszcze kilka tygodni temu – zwraca uwagę ekspert DM BDM.

Nie oznacza to jednak, że w długim terminie ceny akcji nie będš rosnšć. Ale w 2018 r. większš szansę na poprawę wyników będzie miał Lotos.

Duże zróżnicowanie

- Akcje firm, których notowania osišgnęły rekordowy poziom, nie w każdym przypadku można uznać za drogie.

- Jeœli porównamy wskaŸniki: cena do zysku (C/Z), najatrakcyjniej wyglšdajš akcje PKN Orlen i Lotosu; wskaŸniki te wynoszš odpowiednio 8,4 i 9,9.

- W przypadku pozostałych firm wyglšdajš już mniej korzystnie. Dla Orbisu wskaŸnik C/Z wynosi 19 (jest to poziom niewiele odbiegajšcy od rynkowej œredniej wynoszšcej 14,1), ale w przypadku CCC, AmRestu i CD Projektu przyjmuje bardzo wysokie wartoœci, odpowiednio 39, 46 i 47,5.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL