Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Warszawa wcišż przed Wiedniem

Bloomberg
Polska stolica awansowała na 36. pozycję w rankingu atrakcyjnoœci globalnych centrów finansowych. Pół roku temu była pięć oczek niżej, ale i tak zdołała wtedy po raz pierwszy wyprzedzić Wiedeń.

Ranking konkurencyjnoœci globalnych centrów finansowych (GFCI) dwa razy do roku publikuje firma Z/Yen Group. Powstaje on na podstawie sondażu wœród finansistów oraz ponad 100 wskaŸników dotyczšcych m.in. kondycji gospodarki, otoczenia regulacyjnego i podatkowego, jakoœci infrastruktury oraz poziomu rozwoju sektora finansowego.

Czołówka zestawienia jest od lat praktycznie niezmienna. Liderem jest Londyn, minimalnie wyprzedzajšc Nowy Jork. Na trzeciej i czwartej pozycji wymieniajš się Singapur i Hongkong. W najnowszej, 22. edycji rankingu, przewagę ma drugi z tych oœrodków. Przy tym jego dystans do Nowego Jorku to zaledwie 12 pkt. To najmniejsza różnica między drugim i trzecim centrum od pięciu lat.

Autorzy raportu zwracajš uwagę, że w edycji GFCI spadła ocena atrakcyjnoœci większoœci ważnych centrów finansowych. Najbardziej na renomie stracił Nowy Jork, zresztš już drugi raz z rzędu. To wynik obaw o konsekwencje protekcjonistycznych skłonnoœci urzędujšcego od poczštku br. prezydenta USA Donalda Trumpa.

Warszawa jeszcze niedawno zajmowała w rankingu Z/Yen miejsca w siódmej dziesištce. Mocno awansowała w 2015 r., w 18. edycji zestawienia, gdy znalazła się na 38. lokacie. PóŸniej spadła jednak do pištej dziesištki i dopiero teraz wróciła do czwartej. Tym samym udało się jej utrzymać przed Wiedniem, który wyprzedziła w 21. Edycji GFCI.

Wiedeń, główny rywal Warszawy do tytułu najważniejszego centrum finansowego Europy Œrodkowo-Wschodniej, znalazł się na 42. pozycji, o 22 miejsca wyżej, niż pół roku temu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL