Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Miliarderzy dostanš 4,4 mld zł za akcje Playa

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Giełdowi inwestorzy i pracownicy odkupiš od Islandczyka Thora Bjorgolfssona i Greka Panosa Germanosa blisko połowę akcji komórkowej sieci.
Potwierdziły się informacje „Rzeczpospolitej": cena akcji Play Communications w pierwotnej publicznej ofercie komórkowej sieci została ustalona na 36 zł, co oznacza, że wszystkie akcje sš warte około 9 mld zł, a te sprzedawane w ofercie blisko 4,4 mld zł. Mobilna sieć kierowana przez Joergena Bang-Jensena podała tę informację w nocy z czwartku na pištek. Ostateczna cena walorów odpowiada dolnemu pułapowi zrewidowanych w œrodę widełek przygotowanych na potrzeby budowy księgi popytu wœród inwestorów instytucjonalnych. Pierwotnie widełki te wynosiły 34–44 zł, a po rewizji 36–38 zł. Po 36 zł na akcje zapisywać będš się wszyscy, z wyjštkiem uprawnionych pracowników Playa, którzy zapłacš 30,6 zł za walor (15-proc. upust). Sprzedajšcy, właœciciele telekomu: fundusze Novator i Tollerton należšce do rodzin islandzkiego miliardera Thora Bjorgolfssona i greckiego biznesmena Panosa Germanosa, nie ograniczyli wielkoœci oferty. Sprzedadzš około 121,57 mln akcji.
Inwestorom indywidualnym niezwišzanym z telekomem stosunkiem pracy przypadnie w udziale nieco ponad 5,98 mln walorów (4,9 proc. oferty), a pracownikom firmy ponad 156 tys. akcji (0,1 proc. sprzedawanych papierów). Międzynarodowe i polskie fundusze obejmš zaœ nieco ponad 115,43 mln akcji (95 proc. wszystkich oferowanych). Od ubiegłego tygodnia wiadomo, że zapisy inwestorów indywidualnych zostanš zredukowane. W tej transzy złożono bowiem około 16 tys. zapisów na około 18 mln walorów, podczas gdy do wzięcia było około 6,1 mln sztuk. Play nie podał jeszcze, jaka będzie redukcja w przypadku osób, które zapisały się na akcje w pierwszym terminie (do 7 lipca), i w zwišzku z tym mogš liczyć na lepsze traktowanie. Czy właœciciele telekomu powinni być zadowoleni z wyceny Playa? – Jeœli założyć, że chciwoœć jest w naturze ludzkiej, to można by sšdzić, że sprzedajšcy naprawdę chcieli uzyskać więcej za akcje, ale 36 zł to nie jest zła cena – uważa Konrad Księżopolski, szef analityków w Haitong Banku. Przypomina, że Bjorgolfsson i Germanos nie wycofujš się jednak z Playa zupełnie. Przy 36 zł, po uwzględnieniu nowych akcji menedżerskich, kapitalizacja Playa to 9,1 mld zł, a tzw. wartoœć przedsiębiorstwa (z długiem) to 16,3 mld zł. To tyle, co 7,1-krotnoœć zysku operacyjnego bez amortyzacji (EBITDA), którego biura maklerskie DM BZ WBK i DM PKO BP spodziewajš się po telekomie w tym roku. Nadal nie wszyscy giełdowi analitycy chcš rozmawiać o ofercie Playa pod nazwiskiem (panuje niepisana zasada, że maklerzy nie przeszkadzajš sobie wzajemnie, gdy plasowane sš walory). Jeden ze specjalistów proszšcy o niepodawanie tożsamoœci ocenił, że wycena Playa powinna sprzedajšcych cieszyć. A to dlatego, że telekomy z regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej sš wyceniane niżej, czego dowodem jest rumuński Digi Communications (5 razy EBITDA). Wyglšda jednak na to, że i kupujšcy nie będš żałować udziału w ofercie. – Inwestorzy finansowi mogš liczyć, że pojawi się przestrzeń do wzrostu kursu akcji Playa. Sugeruje to stopa dywidendy, która przy zadeklarowanej wypłacie 650 mln zł wynosi około 7,2. Myœlę, że to właœnie ona przycišgnęła sporš częœć inwestorów i sprawiła, że czysto mobilna sieć została wyceniona tak jak grupa Cyfrowy Polsat. Inwestorzy mogli docenić, że firma jest dobrze zarzšdzana. Można powiedzieć wręcz, że Play jest mistrzem w swojej dziedzinie – uważa Księżopolski. 27 lipca – planowany dzień debiutu Playa na GPW – będzie bardzo ciekawy. Tego samego dnia zarzšd Orange Polska będzie omawiać wyniki półrocza, opublikowane dzień wczeœniej po sesji. – Jeœli wyniki Orange będš dobre, jak oczekuję, to apetyt na podbieranie akcji Playa w pierwszym dniu może być nieco mniejszy. Jeœli zaœ inwestorzy stracš wiarę w Orange – Play może na tym zyskać – wyjaœnia Paweł Szpigiel, analityk DM mBanku. Jego zdaniem wzrostowi notowań Playa sprzyjać może też nadsubskrypcja. Jest prawdopodobne, że Play, obok Orange i Cyfrowego Polsatu, wejdzie w skład głównego indeksu GPW – WIG20. Wyprzeć może energetycznš grupę Energa bšdŸ handlowy Eurocash.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL