Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

#PROSTOzPARKIETU: Robert Ogór: Prezes Ambry zapowiada wyższš dywidendę

rzeczpospolita.tv
Robert Ogór, prezes Ambry, był goœciem Dariusza Wieczorka w czwartkowym programie „Prostu z Parkietu”

Wyniki Ambry po trzech kwartałach wyglšdajš bardzo pozytywnie, wzrosła sprzedaż, wzrósł zysk, ale sam III kwartał roku obrotowego (czyli I kwartał roku kalendarzowego) grupa zamknęła stratš. Co na niš wpłynęło? Jak zarzšd komentuje te wyniki?

Ten ostatni kwartał potwierdził dobre tendencje i trendy wzrostowe z pierwszego półrocza obrotu obrotowego, który kończy się 30 czerwca. Dzięki 8-proc. wzrostowi sprzedaży i ponad 20-proc. wzrostowi zysku operacyjnego zmierzamy do dobrego zakończenia całego roku.

W tym kwartale zyski operacyjne, marże i przychody zachowywały się dobrze. Sektor win musujšcych jest podatny na sezonowoœć, ostatni tydzień roku kalendarzowego oznacza jedna trzeciš rocznej sprzedaży – i z tego względu pierwszy kwartał nowego roku zawsze jest doœć trudny. Tym razem byłby zdecydowanie lepszy, gdyby nie jednorazowe zdarzenie.

Pod koniec marca Ambra poinformowała, że z czeskiej spółki zależnej Soare Sekt zostało wyprowadzonych niemal milion euro. Czy odzyskacie te pienišdze? Czy zabezpieczyliœcie się, aby tego typu zdarzenie się nie powtórzyło?

Było to zdarzenie ewidentnie jednorazowe, nasza spółka zależna padła ofiarš oszustwa wyłudzenia. Trudno było je przewidzieć. Oczywiœcie, staramy się zawężać pole ryzyka z zakresu corporate fraud i odzyskać częœć tej kwoty, zwłaszcza z polis ubezpieczeniowych. Bez tego zdarzenia wynik w III kwartale roku obrotowego byłby bardzo przyzwoity, wystarczy dodać do naszego wyniku kolejne 4 mln zł.

Jaki będzie ten rok obrotowy dla grupy? Czy może być jednym z lepszych?

Po trzech kwartałach około 10-proc. wzrost sprzedaży to najlepszy wynik na przestrzeni kilku lat. Pomogły dobre wskaŸniki konsumpcji, które działajš na wiele branż. Rynek wina w Polsce roœnie w tempie 6 proc. rocznie. Dobre wyniki przynosi też rozpoczęty przed kilku laty projekt Cydru Lubelskiego, którym otworzyliœmy nieistniejšcy w Polsce rynek.

Czy marka Cydru Lubelskiego jest już rentowna?

W tym roku, jeœli chodzi o Cydr Lubelski, przekroczyliœmy próg rentownoœci. Ale œwietne wyniki płynš też z rynku rumuńskiego. W 2004 r. przejęliœmy ponadstuletnie, podupadłe marki rumuńskie win musujšcych i brandy. Dziœ nasz wkład powraca do nas z nawišzkš.

Czy utrzyma się ponad 20-proc. wzrost przychodów na rynku rumuńskim w kolejnych kwartałach?

Trudno tak oceniać. Gospodarka i cały rynek rumuński rozwijajš się bardzo dobrze, więc myœlimy, że będš nadganiać tę œredniš wschodnioeuropejskš w najbliższych latach. Poprawiła się też w ostatnich trzech latach infrastruktura instytucjonalno-prawna dla działalnoœci gospodarczej. Rumunia jest na dobrej drodze, by rozwijać się w wielu gałęziach gospodarki. Czy utrzymamy 20-proc. wzrost sprzedaży, trudno powiedzieć, już dziœ jesteœmy liderem wœród win musujšcych.

Jakš pozycję w grupie waszych marek ma Cydr Lubelski? Jak się sprzedaje nowoœć, czyli cydr niefiltrowany?

Cydr Lubelski jest w pierwszej pištce pod względem przychodów ze sprzedaży, obok takich marek jak Fresco czy Cin-Cin. Po spektakularnym starcie, w ubiegłym roku rynek cydru zahamował, stanšł w cieniu piw rzemieœlniczych. Widać, jak dobrze branża piwna poradziła sobie z kryzysem zaufania konsumenckiego przed kilku laty i dzięki ofensywie piw kraftowych, odzyskała grunt pod nogami. Dziœ naszš odpowiedziš jest cydr niefiltrowany. Przyjdš też kolejne nowoœci.

Czy cydr produkowany przez Ambrę może być hitem eksportowym w Rumunii, Czechach, na Słowacji, czyli na rynkach, na których obecne jest grupa?

Œwietne polskie jabłka wcale nie oznaczajš, że będzie z nich powstawał unikalny cydr. Moim zdaniem do dziœ nie istniał w Polsce cydr, który mógłby się wyróżniać za granicš jakoœciš, typowš dla produktów regionalnych. Trzeba pamiętać, że nie będzie konkurowały cenš. Tani cydr już za granicš istnieje. Kluczem do rynków eksportowych jest to laboratorium regionalnego cydru. Od teraz mamy co sprzedawać.

Statystyczny Polak wypijał około 1,5 litra wina w 2010 r., dziœ rocznie wypija około 4 litrów. Czy ten wzrost może jeszcze trwać? Jak wypadamy na tle innych krajów?

Nasze społeczeństwo nadal wypija najmniej wina na głowę w Europie. W Czechach jest to 18 l, w Niemczech – 28 l, w Danii – powyżej 30 l. To pokazuje, jak wielki jest potencjał. Wzrost roli kobiet w życiu społecznym, podróżowanie, wzrost dochodów i edukacji – wspiera tę najbardziej kulturalnš kategorię alkoholi

Ambra jest spółkš dywidendowš. Od lat dzieli się zyskami z akcjonariuszami. Za ostatni rok obrotowy trafiła do nich rekordowa kwota, 0,52 zł za akcję. Jakiej rekomendacji zarzšdu należy się spodziewać w tym roku?

Intencjš zarzšdu jest takie prowadzenie biznesu, by z rosnšcego rynku dobrych produktów generować silne przepływy gotówki i by one były Ÿródłem stabilnych dywidend. Nasze zadłużenie netto spada, jest na rekordowo niskim poziomie. Dlatego będziemy rekomendować dywidendę niższš niż w ubiegłym roku.

Czy rekordowa wycena akcji, najwyższa od dziesięciu lat, oddaje wartoœć i potencjał Ambry? W cišgu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji wzrósł w o 70 proc. Czy ma szansę dalej zwyżkować?

WskaŸniki rynkowe, które powstajš przy rosnšcych wycenach akcji, w korelacji z wynikami finansowymi grupy, nadal dopuszczajš perspektywę wzrostu rynkowej wartoœci Ambry. Jesteœmy pełni optymizmu co do rozwijania wartoœci fundamentalnej spółki.

Stopa dywidendy za zeszły rok obrotowy należała to jednych z najwyższych na rynku (ponad 6 proc. – red.). Myœlę, że linia pozytywnej perspektywy do góry, jeœli chodzi o kurs naszych akcji jest otwarta.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL