Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Rynki wschodzšce były dość odporne na korektę

Bloomberg
Przytłaczajšca częœć spadku kapitalizacji rynków wschodzšcych podczas ostatnich zniżek przypadła na Chiny. Inne parkiety traciły bardziej umiarkowanie.

Œrodowe dane o amerykańskiej inflacji sprawiły inwestorom nieprzyjemnš niespodziankę. Wyniosła ona w styczniu 0,5 proc. (m./m.), gdy konsensus prognoz analityków mówił o 0,3 proc.

Wyższa inflacja to czynnik, który wzmaga obawy inwestorów dotyczšce polityki amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Może ona w tym roku zacieœniać stopy procentowe szybciej, niż się spodziewano. A to oznacza silniejszego dolara i wyższe rentownoœci amerykańskich obligacji. W œrodę po południu rentownoœć amerykańskich dziesięciolatek wzrosła do 2,86 proc.

Sesja na Wall Street zaczęła się w œrodę od spadków, a tuż po publikacji danych o inflacji częœć indeksów w Europie (w tym WIG20) znalazła się na minusie.

Jak dotšd rynki wschodzšce były doœć odporne na trwajšcš korektę. Najmocniej dotknęła ona Chin, gdzie indeks Shanghai Composite stracił od szczytu do tegorocznego dołka 13,5 proc. Inne indeksy zniżkowały jednak mniej.

Liga spadków

Co prawda według wyliczeń agencji Bloomberg w trakcie obecnej korekty odpłynęło z giełd wschodzšcych 1,83 bln dol. (niemal tyle, ile wynosi nominalny PKB Włoch), ale ponad 1 bln dol. z tej kwoty przypadło na Chiny. Powyżej 100 mld dol. wyparowało z rynków indyjskiego, południowokoreańskiego i tajwańskiego.

Z polskiego zniknęło ok. 20 mld dol., co stawia nas na podobnym poziomie jak Tajlandię, Malezję, Indonezję i Kolumbię. Liczšc w procentach, kapitalizacja polskiego rynku akcji spadła (według wyliczeń Bloomberga) o 9,1 proc.

To nieco większy spadek niż w przypadku Rosji, Brazylii i Tajwanu (ok. 8 proc.), Węgier (prawie 7 proc.), Indii czy Meksyku (blisko 6,5 proc.). Gorzej od polskiego rynku wypadły jednak: RPA (spadek o prawie 11 proc.), Kolumbia (blisko 13 proc.) i Chiny (ponad 13 proc.).

Dosyć odporna na przecenę okazała się Turcja, gdzie kapitalizacja giełdy spadła o nieco ponad 3 proc.

Najlepiej radziły sobie małe rynki, będšce na uboczu zainteresowań inwestorów. Np. kapitalizacja egipskiej giełdy nawet lekko wzrosła.

Okazja do zakupów?

Niektórzy analitycy wskazujš na dobrš okazję do zakupów, jakš stanowił wzrost zmiennoœci na rynkach (mierzony przez tzw. indeks strachu VIX).

– Zwykle im większy był skok indeksu VIX, tym ostrzejsza póŸniej była przecena na rynkach wschodzšcych. Z perspektywy rocznej była to jednak dobra okazja do zakupów. 12-miesięczne stopy zwrotu ze wschodzšcych rynków akcji po pięciu największych skokach zmiennoœci z ostatniej dekady sięgały œrednio 38 proc. Rzadko kiedy skok indeksu VIX przynosił jakieœ trwałe negatywne skutki dla rynków wschodzšcych – przypomina Jan Dehn, szef działu analiz w brytyjskiej Ashmore Group.

– Jeœli dolar ostro się nie umocni, to napływ kapitału netto na rynki wschodzšce powinien zostać przywrócony – przekonuje Alex Wolff, ekonomista z Aberdeen Standard Investment. Oczywiœcie siła dolara będzie zależna m.in. od działań Fedu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL