Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Zielony poczštek roku na GPW

Fotorzepa/Grzegorz Psujek
Z poczštkiem nowego roku na warszawski parkiet wrócili kupujšcy.

Pierwsze minuty œrodowej sesji przebiegajš pod znakiem umiarkowanych zwyżek krajowych indeksów. Pół godziny po rozpoczęciu notowań indeks największych firm WIG20 notowany był prawie 0,4 proc. na kreskš.

Krajowe wskaŸniki obrały kierunek zgodny z trendem na pozostałych europejskich parkietach, gdzie w œrodowy poranek zdecydowanie więcej do powiedzenia majš sprzedajšcy. Kolor zielony można dostrzec zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach z naszego regionu. Najwięcej powodów do zadowolenia maja inwestorzy w Moskwie, gdzie wzrosty indeksów sięgajš 1 -1,5 proc. Na pozostałych parkietach zasięg zwyżek jest skromniejszy i nie przekracza 1 proc.

Wœród największych spóle wchodzšcych w skład WIG20 poczštek œrodowych notowań udanie rozpoczęły JSW i PKN Orlen, notujšc najbardziej efektowne zwyżki w całym indeksie. Kupujšcy ujawnili się tez na papierach Pekao i spółek odzieżowych. Na drugim biegunie, wœród najmocniej przecenionych walorów, można dziœ znaleŸć PGNiG, BZ WBK i Cyfrowy Polsat.

Pozytywne nastroje zdominowały szeroki rynek akcji. Niedługo po rozpoczęciu handlu większoœć œrednich i małych spółek tworzšcych indeksy mWIG40 i sWIG80 notowana była na plusie.

Słabiej radzi sobie dziœ polska waluta. O poranku złoty tracił nieznacznie względem euro i dolara oddajšc czeœć zwyżek wypracowanych dzień wczeœniej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL