Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Historyczny moment na Wall Street

Bloomberg
Standard&Poor’s500 ma na koncie najlepszy poczštek roku od czasów prezydentury George’a W. Busha. Aż osiem razy w cišgu pierwszych dziewięciu sesji 2018 roku indeks ten wybijał się z linii trendu.

Coœ się zmieniło na rynku akcji, pisze Bloomberg. W 2017 był powolny, ale systematyczny ruch w górę, natomiast w 2018 nastšpiło przyspieszenie. Kursy idš w górę cztery razy szybciej niż wynosiła dzienna œrednia dla 2017 r.

47 spółek z indeksu S&P500 od poczštku stycznia zanotowało co najmniej 10-proc. wzrost kursu, a tylko dwie tyle samo straciły. - Ten szalony rajd zaskoczył nawet najbardziej byczo nastawionych inwestorów – zwraca uwagę Michael Antonelli, dyrektor zarzšdzajšcy w firmie Robert W. Baird&Co. Podkreœla, że trudno wyjaœnić to co się dzieje.

Lęk przed niewykorzystanš okazjš narasta nie tylko na Wall Street, ale również w skali globalnej. W cišgu pięciu dni (do minionego czwartku) do funduszy akcji napłynęły 24 miliardy dolarów, to szósty najlepszy tygodniowy wynik w historii.

Œrednia prognoz 23 strategów wskazuje, że w tym roku Standard&Poor’s500 osišgnie poziom 2914 pkt. Gdyby akcje utrzymały tempo z dziewięciu pierwszych sesji 2018 roku to tę wartoœć S&P500 mógłby osišgnšć w cišgu dwóch tygodni.

Przy wskaŸniku C/WK na poziomie 3,4 S&P500 jest najdroższy od 2002 roku, a 14-dniowy RSI (wskaŸnik siły relatywnej) osišgnšł poziom nie notowany od 1992 roku.

Zbliżajšcy się sezon publikacji raportów finansowych za czwarty kwartał 2017 roku może jeszcze bardziej podbić wyceny. Prognozy zebrane przez Bloomberg Intelligence mówiš o 10,2-proc wzroœcie zysku na akcję w tym okresie, a w 2018 ma być skok o 15 proc.

Walter Todd, strateg inwestycyjny w Greenwood Capital przekonuje, że optymizm co do tempa wzrostu wyników spółek może wynieœć ceny akcji na jeszcze wyższe poziomy. - Fundamenty rajdu sš mocne, chociaż im wyżej zajdzie tym większe będzie ryzyko korekty i tego, że będzie stroma – ostrzega.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL