Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Funduszowy gigant ostrzega inwestorów

Bloomberg
Vanguard, największe na œwiecie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jest zaskoczony siłš œwiatowej gospodarki w tym roku, ale, jak pisze Bloomberg, nie oznacza to bynajmniej , iż bardziej optymistycznie postrzega perspektywy inwestycyjne.

Nathan Zahm z Vanguard Group , majšcej w zarzšdzaniu aktywa o wartoœci 4,5 biliona dolarów, ostrzega, że inwestorzy nie powinni spodziewać się cudów, gdyż czeka ich dekada niższych stóp zwrotu. W przypadku akcji stopy zwrotu majš obniżyć się do 5-8 proc. w skali roku, natomiast zarobek na obligacjach spadnie do 2-3 proc.

Wysokie stopy zwrotu po kryzysie finansowym, zdaniem Zahma, sš nie do utrzymania m.in. z powodu wycen. Indeks Standard&Poor’s500 od 2009 roku œredniorocznie do końca minionego zyskiwał 12 proc. a jego wskaŸnik C/Z dla prognozowanych zysków po œrodowym rekordzie wynosił 19,2 i był najwyżej od 2002 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL