Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Ćwierć wieku Millennium na GPW

Fotorzepa, Bosiacki Roman
Bank Millennium, wtedy jako Bank Inicjatyw Gospodarczych, zadebiutował 25 lat temu na warszawskiej giełdzie jako pierwszy kredytodawca i pierwsza spółka z sektora finansowego.

13 sierpnia 1992 r. była dokładnie godzina 13.00 kiedy wiceprezes zarzšdu GPW otworzył 98 sesję giełdy. Pięć minut póŸniej pojawił się wynik pierwszego notowania akcji Banku Millennium: 32 tys. „starych" zł, co w warunkach porównywalnych z dzisiejszymi dawałoby 80 groszy. Obrót akcjami banku osišgnšł tego dnia kwotę 3,9 mld „starych” zł, co stanowiło niemal 40 proc. obrotów tej sesji.

W dniu swego pierwszego notowania bank wprowadził do obrotu publicznego 10,4 mln wyemitowanych wczeœniej akcji. W cišgu następnych dwudziestu pięciu lat bank przeprowadził osiem publicznych emisji zwiększajšc swój kapitał akcyjny blisko 120-krotnie, z 10,4 tys. zł do 1213 tys. zł. Swoje maksimum kurs akcji banku osišgnšł 22 lutego 2000 r., kiedy to jedna akcja kosztowała 20 zł, zaœ minimum w dniu 8 wrzeœnia 1992 r., kiedy jedna akcja kosztowała 0,68 zł. Kapitalizacja banku na koniec pierwszego roku obecnoœci na giełdzie wynosiła około 33 mln zł, wobec ok. 8,9 mld zł dzisiaj, co oznacza, że jest ona 270 razy wyższa.

Aktualnie w obrocie jest 1,213 mld akcji Banku Millennium, a wartoœć jednego waloru wynosi 7,31 zł. Bank jest uczestnikiem indeksów WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland i Respect Index. W cišgu 25 lat kapitał własny banku wzrósł 216 razy (6,94 mld zł w 2016 r. vs 32 mln w 1992 r.), a wartoœć udzielonych kredytów 329 razy (48,4 mld zł w 2016 r. vs 147 mln w 1992 r.).

Bank Millennium jest pierwszym polskim bankiem notowanym na GPW w Warszawie. Debiut banku, wtedy jako Bank Inicjatyw Gospodarczych, był zarazem debiutem całego sektora finansowego na raczkujšcym wówczas rynku kapitałowym.

- Wejœcie na giełdę i pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju było w latach 90-tych kluczowym celem banku. Był to zarazem krok w nieznane, bo żaden bank przed nami nie wykonał jeszcze skoku na głębokie wody polskiego rynku kapitałowego. Czas pokazał, że to pionierskie posunięcie rozpoczęło dobrš passę całego sektora bankowego na giełdzie, a zdolnoœć do zmian i innowacji do tej pory okreœla strategię naszego rozwoju. Innowacyjnoœć mamy we krwi - powiedział dziœ rano na otawrciu giełdowej sesji Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Dziœ sektor bankowy to największy pojedynczy sektor na GPW pod względem wartoœci aktywów czy udziału w indeksach (banki majš 33 proc. wagi w indeksie WIG20). Udział banków w kapitalizacji spółek z GPW wahał się przez lata od 21 proc. do 51 proc. na koniec 2016 r. Obecnie, po 25 latach od debiutu Banku Millennium, na warszawskim parkiecie notowanych jest 14 podmiotów bankowych o łšcznej kapitalizacji 571,6 mld zł. - Obchodzone dziœ 25-lecie debiutu Banku Millennium na Głównym Rynku GPW to jednoczeœnie œwięto całego sektora bankowego notowanego na warszawskiej giełdzie. Banki od zawsze stanowiły dla GPW istotnš branżę, tworzšc największy segment pod względem kapitalizacji i przynoszšc inwestorom wysokie stopy zwrotów - od momentu powstania w 1998 r. indeks WIG-Banki wzrósł o prawie 500 proc. – dodał Jacek Fotek, wiceprezes GPW. Sektor bankowy odgrywa też ważnš rolę na rynku Catalyst. Na koniec 2015 r. banki były trzeciš najliczniejszš grupš podmiotów, a w ubiegłym roku niemal co dziesištym emitentem obligacji na Catalyst.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL