Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Stowarzyszenie wygrało z fiskusem spór o VAT

123RF
Opłaty od urzšdzeń i czystych noœników służšcych do utrwalania utworów na własny użytek osobisty, uiszczane przez producentów i importerów, nie sš opodatkowane VAT.

W poniedziałek Naczelny Sšd Administracyjny w siedmioosobowym składzie oddalił skargę kasacyjnš fiskusa w sporze dotyczšcym VAT.

Chodziło o opłaty od producentów oraz importerów urzšdzeń i czystych noœników służšcych do utrwalania utworów na własny użytek osobisty. We wniosku o interpretację stowarzyszenie będšce organizacjš zbiorowego zarzšdzania prawami autorskimi wyjaœniło, że obowišzek uiszczenia opłaty powstaje w momencie sprzedaży urzšdzenia lub noœnika. Podstawš poboru jest kwota należna ze sprzedaży urzšdzeń i noœników służšcych do utrwalania utworów, uzyskana przez producenta lub importera w danym okresie rozliczeniowym. Stowarzyszenie tłumaczyło, że pobrawszy opłaty, dokonuje podziału ich częœci na poszczególne organizacje zbiorowego zarzšdzania. Kwoty opłat przypadajšce jej samej w częœci przeznaczone sš na fundusz zbi...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL