Firma

Trybunał Sprawiedliwości UE: miliardowa kara dla Intela uchylona

Flickr, fot. Nich Knupffer
Trybunał w Luksemburgu uchylił wyrok Sądu UE o nałożeniu grzywny w wysokości 1,06 mld EUR na spółkę Intel.

W 2009 roku Komisja Europejska nałożyła na amerykańskiego producenta mikroprocesorów, spółkę Intel, grzywnę w wysokości 1,06 mld EUR za nadużywanie pozycji dominującej na rynku procesorów x86.

Komisja uznała, że spółka Intel zajmowała pozycję dominującą z tego względu, iż posiadała wynoszący około 70% lub więcej udział w rynku oraz że wejście na rynek konkurentów i ich ekspansja na tym rynku były nadzwyczaj utrudnione z uwagi na konieczność poczynienia niemożliwych do odzyskania inwestycji związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, własnością intelektualną i urządzeniami produkcyjnymi.

Według Komisji nadużycie polegało na stosowaniu przez spółkę Intel szeregu środków wobec jej własnych klientów (producentów komputerów) oraz europejskiego dystrybutora urządzeń mikroelektronicznych Media-Saturn-Holding. Spółka Intel udzielała rabatów czterem wiodącym producentom komputerów (Dell, Lenovo, HP i NEC), pod warunkiem że będą oni nabywać od niej wszystkie lub prawie wszystkie procesory x86. Spółka Intel wypłacała także określone kwoty spółce Media-Saturn w zamian za to, aby spółka ta sprzedawała wyłącznie komputery wyposażone w procesory x86 wytwarzane przez Intel. Według Komisji owe rabaty i płatności zapewniły lojalność czterech producentów i spółki Media-Saturn, i tym samym znacznie ograniczyły zdolność konkurentów spółki Intel do nawiązania konkurencji w oparciu o zalety wytwarzanych przez nich procesorów x86. Zachowanie antykonkurencyjne spółki Intel przyczyniło się zatem do ograniczenia różnorodności oferty skierowanej do konsumentów, a także do zmniejszenia skłonności do wprowadzania innowacji.

Intel wniósł do Sądu Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji, ale została ona w całości oddalona. Spółka odwołała się, więc do Trybunału Sprawiedliwości, podnosząc, iż Sąd UE dopuścił się w naruszenia prawa, nie badając spornych rabatów w świetle wszystkich okoliczności sprawy.

W wydanym w czwartek wyroku Trybunał przypomniał, że Sąd UE potwierdził argumentację Komisji, zgodnie z którą rabaty lojalnościowe przyznawane przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą są, z racji samej swej natury, w stanie ograniczać konkurencję, tak że nie jest konieczne analizowanie wszystkich okoliczności sprawy ani w szczególności przeprowadzenie testu AEC (znanego w języku angielskim pod nazwą „as efficient competitor test").

Trybunał zauważył, że Komisja, podkreśliwszy wprawdzie, iż rabaty, o których mowa, są z racji samej swej natury w stanie ograniczać konkurencję, przeprowadziła jednak w swojej decyzji dogłębne badanie okoliczności sprawy, co skłoniło ją do wyciągnięcia wniosku, że równie skuteczny konkurent musiałby stosować ceny, które byłyby nieopłacalne i tym samym, że praktyka polegająca na stosowaniu rozpatrywanych rabatów może skutkować wykluczeniem konkurentów.

Trybunał orzekł zatem, że Sąd UE był zobowiązany zbadać wszystkie argumenty spółki Intel przedstawione w kwestii tego testu (między innymi błędy, jakie Komisja miała popełnić w ramach testu), czego nie uczynił. Trybunał uchylił zatem wyrok sądu z powodu tego zaniechania w ramach jego analizy zdolności spornych rabatów do ograniczenia konkurencji.

Wyrok w sprawie C-413/14 Intel Corporation Inc. / Komisja

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL