Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Masz radio w aucie, musisz płacić abonament

Fotolia
Poczta chętnie sprawdza, czy firmy zarejestrowały odbiorniki RTV w leasingowanych samochodach.

Firmy majš obowišzek płacić abonament RTV za odbiorniki radiowe znajdujšce się nie tylko w biurze, ale i w autach służbowych.

– Dotyczy to również wyleasingowanych aut służbowych – mówi Grzegorz Olszewski, dyrektor generalny GO-leasing. – Nie znam firmy leasingowej, która wyręczałaby w tym swoich klientów – dodaje. Przyznaje, że nie wszyscy leasingobiorcy płacš abonament. Powody sš dwa: albo nie wiedzš o obowišzku, albo robiš to celowo. Tymczasem przepisy sš jasne.

Nie trzeba słuchać

– Obowišzek rejestracji radioodbiornika oraz opłacenia abonamentu spoczywa na korzystajšcym, czyli leasingobiorcy – tłumaczy Tomasz Konieczny, radca prawny oraz partner w Kancelarii Konieczny, Grzybowski, Polak.

– Radioodbiornik jest na ogół częœciš składowš auta. Korzystanie z samochodu jest więc równoznaczne z używaniem samego radioodbiornika. Umowa leasingu nie musi regulować tej materii – dodaje mecenas Konieczny.

Za brak rejestracji odbiorników radiofonicznych firmy mogš słono zapłacić. Poczta Polska chętnie je kontroluje. Oprócz aut służbowych pod lupę kontrolerów trafiajš również odbiorniki telewizyjne w hotelach i oœrodkach wczasowych.

Wysokie kary

– Skontrolowanie firmy jest prostsze, aniżeli sprawdzanie gospodarstw domowych. Nie ma obowišzku wpuszczenia kontrolera, gdyż nie jest to funkcjonariusz publiczny, dlatego osoby fizyczne zatrzaskujš im drzwi przed nosem i tyle. Pracownicy firm tego już nie robiš – mówi Łukasz Bernatowicz, radca prawny i ekspert BBC.

Poza tym z firmy można więcej „wycisnšć". W ich wypadku kary za brak abonamentu potrafiš być dotkliwe. Wynoszš 30-krotnoœć miesięcznej opłaty abonamentowej obowišzujšcej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Jeżeli sankcja dotyczy np. 30 radioodbiorników czy 50 telewizorów, robi się pokaŸna kwota. W sierpniu br. Naczelny Sšd Administracyjny rozpatrywał np. dwie sprawy za braku uregulowania abonamentu. Hotel z Krakowa ukarano za brak rejestracji 43 odbiorników telewizyjnych opłatš w wysokoœci 24 tys. zł. Natomiast spółkę z Poznania wynajmujšcš i sprzedajšcš samochody karš 2,5 tys. za brak rejestracji i opłacenia abonamentu za 14 radioodbiorników.

– Opłatę nakłada dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej SA – tłumaczy mec. Bernatowicz. Wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego radia. Można się od niej odwołać do ministra infrastruktury i budownictwa (wczeœniej do ministra administracji i cyfryzacji). Z danych resortu wynika, że w 2015 r. wpłynęło do ministerstwa ok. 700 odwołań, w 2016 r. – ok. 600, a do 17 sierpnia br. – ok. 400. Odwołania składali głównie przedsiębiorcy.

Wpływy z opłat za niezarejestrowane odbiorniki w 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalnoœci w 2016 roku, wyniosły ogółem 5,3 mln zł.

400 firm w tym roku odwołało od decyzji nakładajšcych kary za brak opłat za odbiorniki RTV

5,3 mln zł wyniosły w ubiegłym roku karne opłaty za brak rejestracji odbiorników

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL