Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Likwidacja działalności: przejęcie firmowego majštku z VAT

123RF
Zamykajšc działalnoœć gospodarczš, trzeba opodatkować nieruchomoœć kupionš do firmy kilkanaœcie lat wczeœniej.

Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej uznał wczoraj za poprawne opodatkowanie przejęcia na prywatne potrzeby firmowej nieruchomoœci wybudowanej w ubiegłym wieku.

Sprawa dotyczy polskiego notariusza, który w końcówce lat 90. postawił budynek mieszkalno-usługowy, częœciowo zajęty na jego kancelarię. Odliczył VAT zwišzany z budowš, ale tylko w częœci dotyczšcej siedziby firmy odprowadzajšcej VAT, czyli kancelarii.

Wczorajszy wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Chodzi o ustalenie, czy podatnik w remanencie z likwidacji firmy, na podstawie którego trzeba zapłacić VAT od niesprzedanych firmowych towarów, musi wykazać tę nieruchomoœć.

10 lat nie ma znaczenia

Przepisy o VAT nakazujš korektę wysokoœci odliczenia VAT od nabycia majštku o wartoœci powyżej 15 tys. zł.

Przykładowo jeœli przedsiębiorca kupi nieruchomoœć przeznaczonš wyłšcznie na firmowe potrzeby, to wykonujšc działalnoœć uprawniajšcš do odliczenia całoœci podatku, może odliczyć VAT od tego zakupu.

Jeœli póŸniej sytuacja się zmieni, np. nabywca zmieni profil firmy na działalnoœć zwolnionš z VAT, będzie musiał odpowiednio skorygować odliczony wczeœniej podatek.

Korekty takiej dokonuje się przez dziesięć lat od zakupu.

Notariusz twierdził, że po tym okresie przejęcie na prywatne potrzeby majštku likwidowanej firmy nie może być opodatkowane.

Trybunał wyjaœnił jednak, że opodatkowanie zatrzymania majštku po zakończeniu działalnoœci nie zależy od żadnych innych warunków poza odliczeniem VAT przy nabyciu.

W szczególnoœci nie zależy od upływu czasu.

– Mam wštpliwoœci co do trafnoœci tego wyroku – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy prowadzšca własnš kancelarię.

Zmiana odliczenia na korzyœć fiskusa

– Gdyby po kilkunastu latach od budowy notariusz powiększył kancelarię i zajšł w tym celu mieszkalnš częœć budynku, nie mógłby powiększyć odliczenia VAT– zwraca uwagę Joanna Rudzka. Jej zdaniem w skrajnych sytuacjach wyrok może prowadzić do niepewnoœci prawa, gdy do zapłaty podatku może dochodzić nawet po kilkudziesięciu latach.

Sygn. akt: C 229/15

Tomasz Siennicki - doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP

Trybunał wyjaœnił, że jeœli przedsiębiorca likwiduje działalnoœć i w zwišzku z tym przejmuje œrodek trwały do majštku prywatnego, to jest to dostawa towarów. Nie ma przy tym znaczenia, czy minšł tzw. okres korekty. Unijny Trybunał nie odpowiedział, czy taka dostawa zabudowanej nieruchomoœci może korzystać ze zwolnienia od VAT. Ma ono zastosowanie, gdy transakcja zawierana jest dwa lata po tzw. pierwszym zasiedleniu (sposób rozumienia tego pojęcia również będzie przedmiotem wyroku TSUE). Problem wynika z brzmienia polskich przepisów. Skoro jednak sprzedaż nieruchomoœci jest w takich warunkach zwolniona od VAT, to także przejęcie do majštku prywatnego w zwišzku z likwidacjš działalnoœci nie jest nim obcišżone. Wyrok unijnego Trybunału nie zawsze musi zatem oznaczać koniecznoœć zapłaty VAT od nieruchomoœci wykazywanych w remanencie likwidacyjnym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL