Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Parkingi przy lotniskach "Kiss & Fly" trafiły pod lupę UOKiK

Adobe Stock
Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy zasady parkowania w strefach Kiss & Fly nie naruszajš reguł konkurencji.

Strefy Kiss & Fly (z ang. Całuj i Leć), czyli krótkiego, darmowego postoju, funkcjonujš na wielu lotniskach. Szczegółowe zasady korzystania z tych miejsc w tym czas parkowania i liczba bezpłatnych wjazdów różniš się w zależnoœci od portu. Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, na których lotniskach istniejš takie strefy i jakie sš tam regulaminy.

- Najmniej korzystne zasady dotyczšce krótkich postojów panujš na lotniskach w: Modlinie, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Dlatego chcemy sprawdzić, czy te porty lotnicze mogš wykorzystywać swojš pozycję rynkowš i działać na niekorzyœć innych przedsiębiorców. Ich praktyki mogš wywoływać negatywnie skutki dla konsumentów, którzy chcš odwieŸć na lotnisku lub odebrać bliskich, czy znajomych. Co istotne, jest to na razie postępowanie wyjaœniajšce, czyli prowadzone w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Zdaniem urzędu, na praktykach lotnisk mogš najbardziej ucierpieć podmioty prowadzšce pobliskie parkingi. Ważnym elementem ich działalnoœci jest przywóz i odbiór pasażerów do portu lotniczego. Oznacza to koniecznoœć wielokrotnego wjazdu do strefy Kiss & Fly. Jednym z wštków postępowania będzie sprawdzenie, czy limity bezpłatnych wjazdów i zwišzane z nimi póŸniejsze opłaty nie powodujš wyeliminowania z rynku tych przedsiębiorców.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL