Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Naruszenie prawa znaku

Fotolia.com
Jeœli używanie przez osobę trzeciš znaku towarowego nie wpływa negatywnie na którškolwiek z jego funkcji, to nie można mówić o naruszeniu prawa do znaku, któremu jego właœciciel może się sprzeciwić. Szczególnego znaczenia w kontekœcie reklamy wykorzystujšcej słowa kluczowe nabiera funkcja wskazania pochodzenia i reklamowa znaku.

Wraz z rosnšcym znaczeniem Internetu, który staje się nieodłšcznym elementem życia coraz większš rolę odgrywajš różne formy reklamy internetowej. Jednš z jej popularnych form jest tzw. reklama kontekstowa, która polega na automatycznym dopasowaniu reklamy do treœci stron, na których reklama się wyœwietla, w ten sposób, że istnieje powišzanie kontekstowe między reklamš a treœciš, przy której jest ona wyœwietlana. Taka forma reklamy umożliwia precyzyjne dotarcie do odbiorców potencjalnie zainteresowanych danymi towarami i usługami, dlatego jest tak chętnie stosowana. Jednym z wariantów reklamy kontekstowej jest reklama za pomocš słów kluczowych (keyword advertising). Polega ona na tym, że gdy internauta wpisuje w wyszukiwarce internetowej okreœlone hasło, to oprócz wyœwietlenia naturalnych wyników wyszukiwania, tj. stron, które najlepiej odpowiadajš wpisanemu hasłu, wyœwietlana jest również reklama, która jest skojarzona z wpisywanym w ...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL