Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Bielak-Jomaa: jeśli firmy zacznš przygotowanie do RODO dziś, zdšżš na ostatniš chwilę

123RF
Dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Rz: Jakie wnioski wycišga pani z sondażu?

Edyta Bielak-Jomaa: Przedsiębiorcy wiedzš o RODO niewiele, a ich stan przygotowania jest niezadowalajšcy. To negatywy. Plusem jest, że zdecydowana większoœć wie, iż to my jesteœmy – i będziemy – organem egzekwujšcym przestrzeganie reguł ochrony danych.

Czy skoro przedsiębiorcy o RODO wiedzš tak mało, to uda im się przygotować na wielkš reformę?

Kto dziœ przestrzega zasad ochrony danych, będzie miał łatwiej, bo z reguły ich przygotowania sš już bardziej zaawansowane. Niepokoi, że wielu przedsiębiorców czeka na polskš ustawę i zmianę regulacji sektorowych. A przecież RODO wprost okreœla podstawowe zasady przetwarzania danych, prawa osób i obowišzki administratorów i do tego powinno się dostosować prawo krajowe.

Co sprawi przedsiębiorcom najwięcej trudnoœci?

W każdej organizacji trzeba dokonać przeglšdu zasad, procedur i regulaminów. To ogrom pracy. Wiele zależy od tego, kto, co i jakš metodš przetwarza, np. czy to dane zwykłe czy wrażliwe i jak dużej grupy dotyczš. Najważniejsze to rozumieć, że RODO wprowadza proaktywne podejœcie do ochrony danych, którego wszyscy musimy się uczyć.

GIODO pomoże?

Staramy się od dawna. Zamieszczamy na naszej stronie wiele pomocnych informacji. Przygotowaliœmy np. poradnik „Czy jesteœ gotowy na RODO?", który w skondensowanej formie przedstawia podstawowe zmiany, pozwala też ocenić poziom dostosowania do nich. Z myœlš o małych i œrednich przedsiębiorcach przygotowaliœmy też specjalny materiał informacyjny i przesłaliœmy go Ministerstwu Rozwoju. Z ubolewaniem stwierdzam, że resort zrezygnował z jego publikacji. Nie wiemy dlaczego. A czas płynie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL