Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Najlepsze suszarki do ršk do łazienki w firmie

Zakładajšc firmę bšdŸ remontujšc łazienkę firmowš stoimy przed ważnš kwestiš wyposażenia jej w suszarkę do ršk lub podajnik ręczników papierowych. Obydwa rozwišzania majš swoje wady i zalety, choć według aktualnego stanu wiedzy i różnych analiz, to suszarki do ršk sš rozwišzaniem bardziej ekonomicznym, a przecież na takie rozwišzania stawiajš przedsiębiorcy.

Dlaczego warto wybrać suszarkę do ršk?

 

Suszarki do ršk sš aktualnie najczęstszym rozwišzaniem do suszenia ršk w łazienkach publicznych oraz firmowych. Minęły już czasy, gdy suszenie ršk trwało minutę, tak że lepiej było wytrzeć ręce w spodnie. Producenci suszarek przeœcigajš się w podwyższaniu parametrów swoich produktów oraz w kwestii wzornictwa, ponieważ suszarka może stać się œwietnym dopełnieniem wnętrza łazienki. Ekologiczne rozwišzania i coraz krótszy czas suszenia, to tylko niektóre z zalet nowoczesnych suszarek do ršk.

 

Zalety suszarek do ršk 

 

  • niskie koszty - jedynym kosztem, jaki trzeba miesięcznie ponosić przy używaniu suszarki do ršk, jest kosz energii elektrycznej. W przypadku suszarki z filtrem HEPA, należy jeszcze okresowo wymieniać ten filtr, a więc kupujšc suszarkę ponosimy jednorazowy koszt, który zwraca się już po kilku miesišcach. Porównujšc to z ręcznikami papierowymi, suszarki wypadajš dużo taniej, a poza tym do ręczników należy doliczyć koszty koszy na œmieci oraz większych wydatków zwišzanych ze sprzštaniem i utylizacjš œmieci
  • lepsza higiena - suszšc dłonie pod suszarkš automatycznš nie musimy nawet jej dotykać więc nie przenosimy bakterii, a gdy używamy suszarki z filtrem HEPA - w który jest wyposażony coraz więcej modeli - ograniczamy rozprzestrzenianie drobnoustrojów do minimum
  • ekologia - według najnowszych badań, iloœć CO2, która jest wytwarzana przez cały proces produkcji, magazynowania i dostarczania ręczników papierowych jest większa niż w przypadku suszarek do ršk. Ponadto suszarki do ršk zużywajš energię elektrycznš, która w coraz większym stopniu pochodzi z odnawialnych Ÿródeł, a ręczniki papierowe sš odpadem, którego nie można odzyskać. 
  • estetyka - nowoczesne suszarki do ršk, majš niekiedy œwietny design, dzięki czemu wpisujš się w modne minimalistyczne wnętrza łazienek. Używajšc ręczników papierowych musimy liczyć się z ogromnymi iloœciami papieru w koszach oraz niekiedy z porozrzucanymi ręcznikami, bo niestety nie wszyscy potrafiš utrzymywać porzšdek
  • oszczędnoœć czasu i miejsca - suszarki do ršk nie wymagajš czasu na obsługę oraz dodatkowego miejsca magazynowego, jak w przypadku ręczników papierowych. Gdy w naszej firmie pracuje więcej niż kilkanaœcie osób lub z racji wykonywanej pracy, lub nasi pracownicy często myjš ręce, to potrzebujemy dużo miejsca magazynowego na kartony z ręcznikami papierowymi oraz kogoœ, kto będzie regularnie opróżniał kosze na œmieci

 

 

Suszarki do rak - wybór modeli

 

Przygotowaliœmy wybór suszarek do ršk, które z uwagi na swoje parametry i cenę, sš zdecydowanie warte zakupu. Wszystkie z nich posiadajš czujnik ruchu, dzięki czemu nie dotykamy mokrymi dłońmi urzšdzenia, suszš w czasie 10 - 15 sekund oraz sš wykonane ze stali szlachetnej matowej, co korzystnie wpływa na utrzymanie czystoœci oraz odpornoœć na uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie te suszarki sš dostępne na stronie internetowej www.ole.pl

 

Suszarka do ršk PASSAT V

 

 

Suszarka do ršk AIRBLADER

 

 

Suszarka do ršk SOLANO

 

 

 

Suszarka do ršk LESTE

 

 

 

Suszarka do ršk MAXFLOW

 

Ryszard Kurek

Ole.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL