Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Popyt na hipoteki wrócił do wzrostów

Fotorzepa/ Adam Burakowski
W paŸdzierniku, po słabszym wrzeœniu, popyt na kredyty mieszkaniowe wrócił do dwucyfrowych wzrostów. Cały rok zapowiada się na najlepszy od lat.

Wartoœć BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniosła w paŸdzierniku +10,7 proc. Oznacza to, że w paŸdzierniku w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższš o 10,7 proc. niż rok temu.

Oznacza to powrót tempa wzrostu popytu to dwucyfrowego po wrzeœniowej zadyszce, kiedy urósł tylko o 3 proc. i w sierpniu, kiedy zwiększył się o 7 proc. Wczeœniejsze miesišce były wyjštkowo dobre, popyt zwiększał się w lipcu i czerwcu odpowiednio o 24 proc. i 20 proc. Po paŸdzierniku œrednia wartoœć indeksu od poczštku roku wyniosła +13,2 proc.

- W paŸdzierniku łšcznie o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 32,1 tys. osób w porównaniu do 29,2 tys. rok wczeœniej. Œrednia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego roœnie i w paŸdzierniku wyniosła 238,4 tys. zł. To jest o 5,6 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Kredyty mieszkaniowe najczęœciej poszukujš osoby młode w wieku do 34 lat. Młodzi klienci odpowiadajš 50 proc. wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Około 30 proc. wniosków o kredyty mieszkaniowe składajš osoby w wieku 35-44 lata, natomiast niecałe 20 proc. wniosków dotyczy osób w wieku 45 lat i więcej - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Grzybek wskazuje, że wysoka dynamika wnioskowanych kredytów, w przeliczeniu na dzień roboczy, i jednoczeœnie większa liczba dni roboczych w paŸdzierniku powinna przełożyć się na dobry poczštek sprzedaży kredytów mieszkaniowych w IV kwartale.

Ten rok zapowiada się na najlepszy od lat. Zdaniem ekspertów AMRON-SARFIN zapowiada się najwyższy od szeœciu lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgajšcym liczby 200 tys. kredytów o łšcznej wartoœci przekraczajšcej 40 mld zł. Wczeœniej Zwišzek Banków Polski szacował, że 2017 rok przyniesie dalszy spadek wartoœci udzielonych kredytów hipotecznych i nie przekroczy ona 39 mld zł. W 2015 i 2016 r. wartoœć nowo udzielonych hipotek sięgnęła ok. 39,5 mld zł, ale z wypowiedzi analityków, z którymi rozmawialiœmy, w tym roku wartoœć ta może dobić nawet do 45 mld zł, co oznaczałoby wzrost o 5,5 proc., ale może być jeszcze wyższy zważajšc na dwucyfrowe tempo wzrostu popytu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL