Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Transakcje kredytowe. Nie zabraknie kupujšcych za pożyczone

Osiedle Belleville – wrocławska inwestycja Bouygues Immobilier Polska.
Materiały Inwestora
Z bankowego finansowania korzysta zdecydowana większoœć kupujšcych lokale z segmentu popularnego.

Na rynek mieszkań od kilku kwartałów płynie strumień gotówki. Nieruchomoœci kupujš m.in. inwestorzy. O kredyt hipoteczny jest coraz trudniej. Od stycznia do 20 proc. wzrósł minimalny wkład własny. Czy transakcji za pożyczone pienišdze będzie coraz mniej?

Tomasz Przyrowski, dyrektor doradców kredytowych w Metrohouse:

Około 40 proc. transakcji na rynku mieszkaniowym to transakcje kredytowe. Tak finansowane sš najczęœciej zakupy dwu-, trzypokojowych lokali wartych 270–450 tys. zł. Podniesienie wkładu własnego nie zmieni liczby udzielanych kredytów.

Sš banki, które udzielajš kredytów z 10-proc. wkładem własnym i ubezpieczeniem niskiego wkładu. Oprocentowanie depozytów jest nadal niskie, co motywuje coraz to większš rzeszę klientów do wycofania pieniędzy z lokat i szukania alternatywnych sposobów pomnażania kapitału, m.in. na rynku nieruchomoœci. Takich transakcji moim zdaniem nie będzie jednak więcej niż w 2016 roku.

Krzysztof Zychowicz, Emmerson Finanse:

Zakupów kredytowych będzie w tym roku co najmniej tyle, co w roku ubiegłym, czyli ok. 40 proc. Banki prowadzš otwartš politykę kredytowš, elastycznie reagujš na zmiany na rynku oraz kolejne rekomendacje KNF. Podniesienie wkładu własnego banki zrekompensujš dodatkowym ubezpieczeniem. Ogólny koszt kredytu nieco przez to wzroœnie, nie na tyle jednak, by zniechęcić klientów.

O popularnoœci kredytów œwiadczy szybkie wyczerpanie się kolejnej puli „MdM". Na kredyt, podobnie jak za gotówkę, sš kupowane zarówno małe, jak i duże mieszkania. Nie ma tu jakiejœ prawidłowoœci.

Paweł Grabowski, poœrednik z trójmiejskiej agencji BIG Nieruchomoœci:

Zdecydowana większoœć banków nadal wymaga 10-proc. wkładu własnego, dlatego kredytobiorcy nie odczuwajš zmian na rynku kredytowym. Klienci będš wybierali mniej restrykcyjne banki.

Kupujšcy posiłkujš się kredytami przy zakupie mieszkań z każdego segmentu rynku – od popularnego po nieruchomoœci luksusowe. Zakupy kredytowe stanowiš ok. 60 proc. W segmencie premium ta proporcja się odwraca. Zamożni klienci często lokujš kapitał w nieruchomoœciach.

Wzrost kosztu kredytu (wyższe odsetki, prowizje i ubezpieczenia) ogranicza jego dostępnoœć i negatywnie wpływa na zainteresowanie takim sposobem finansowania. Bezpoœrednio przekłada się na obniżenie siły nabywczej i osłabienie popytu na mieszkania. Dziœ jednak koszty kredytów znacznie nie rosnš.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży RED Real Estate Development:

Już czwarty raz zmieniajš się wymogi dotyczšce wkładu własnego do kredytów. Popyt z tego powodu nigdy specjalnie nie spadał, a rynek dalej się dynamicznie rozwijał. Potwierdzajš to dane GUS. W 2016 roku deweloperzy oddali ponad 162 tys. mieszkań, czyli o 10,2 proc. więcej niż w 2015 roku. Klienci nadal będš kupować mieszkania. Wiele osób przekonuje się do inwestowania w nieruchomoœci.

Kupujšcy nieruchomoœci na własne potrzeby najczęœciej zacišgajš kredyty. Z bankowego finansowania korzysta zdecydowana większoœć kupujšcych lokale z segmentu popularnego. Cena wcišż stanowi jedno z najważniejszych kryteriów wyboru. Polacy, w przeciwieństwie do mieszkańców Europy Zachodniej, kupujš nieruchomoœci, majšc silnš potrzebę mieszkania na swoim. Kluczem do sukcesu sš niedrogie w utrzymaniu mieszkania o funkcjonalnym rozkładzie. Liczy się także wysoka jakoœć, standard wykończenia.

Ron Ben Shahar, partner Angel Poland Group:

Budujemy mieszkania o podwyższonym standardzie, apartamenty i penthouse'y. Osób, które kupujš takie nieruchomoœci, przybywa. Przeważnie sš to zakupy inwestycyjne, głównie za gotówkę. Oczywiœcie sš klienci korzystajšcy z kredytów, ale jest ich zdecydowanie mniej. Ta sytuacja w najbliższym czasie nie powinna się zmienić.

Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier Polska:

W naszych wrocławskich inwestycjach zdecydowana większoœć nabywców, 70 proc., to klienci kredytowi. Zadłużajš się głównie młode rodziny, czasem także klienci inwestycyjni.

Tendencja do zakupów kredytowych będzie się utrzymywać. Cena jest ważna, ale kupujšcy coraz częœciej zwracajš uwagę na jakoœć nieruchomoœci, funkcjonalnoœć mieszkań, wyższy standard wykończenia, również częœci wspólnych, i oczywiœcie na lokalizację.

Mirosław Bednarek, prezes Matexi Polska

Zaplanowane i rozłożone w czasie podwyżki wkładu własnego nie wpływajš silnie na popyt. Klienci tak jak w latach ubiegłych będš wcišż zainteresowani zakupami mieszkań na kredyt. Myœlę, że struktura finansowania zakupu mieszkania wœród naszych klientów będzie podobna jak w latach ubiegłych.

Nie osłabnie także doœć silna grupa nabywców gotówkowych. W niektórych inwestycjach tak finansowanych jest nawet 30 proc. transakcji. Mimo dużej aktywnoœci nabywców gotówkowych, których celem jest najczęœciej lokowanie kapitału, kupujšcy na kredyt to wcišż dominujšca grupa. Na kredyt sš kupowane mieszkania o różnej wielkoœci, o zróżnicowanym standardzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL