Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Jak nie zabierać gminom 7,73 mld zł dochodów z PIT

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Udział samorzšdów we wpływach z PIT powinien wzrosnšć , aby podniesienie kwoty wolnej od podatku było dla nich neutralne.

Już wkrótce do Sejmu trafi projekt ustawy przewidujšcej zwiększenie procentowych udziałów, jakie jednostkom samorzšdu terytorialnego przysługujš w podatku dochodowym od osób fizycznych. To odpowiedŸ PO na pomysł PiS zwiększenia kwoty zmniejszajšcej PIT.

Prezydent RP przedstawił 29 listopada 2015 r. Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 51). Istotš proponowanej zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest podniesienie kwoty zmniejszajšcej podatek poczšwszy od roku podatkowego 2016. Skutkiem wejœcia jej w życie będzie obniżenie dochodów sektora finansów publicznych w 2016 r. o 15,58 mld zł. Połowa tej kwoty to dochody jednostek samorzšdu terytorialnego.

– Zmniejszenie dochodów samorzšdów o 7,73 mld zł oznacza pozbawienie ponad połowy z nich nadwyżki operacyjnej – mówi Andrzej Halicki, poseł PO. – Oznacza to znaczšce zmniejszenie możliwoœci inwestycyjnych samorzšdów i radykalne zmniejszenie finansowania inwestycji ze œrodków własnych – dodaje.

W efekcie może dojœć albo do poważnego obniżenia poziomu wydatków inwestycyjnych, w tym wykorzystania œrodków europejskich, albo też do znaczšcego dalszego wzrostu zadłużenia jednostek samorzšdu terytorialnego.

– Prezydencki projekt ustawy nie obejmuje swoim zakresem zmian w treœci ustawy o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego – mówi Jan Grabiec, poseł PO. Aby temu zapobiec, Platforma Obywatelska opracowała projekt ustawy, która ma spowodować, że podwyższenie kwoty zmniejszajšcej podatek będzie dla budżetu samorzšdów neutralne.

– Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorzšdu terytorialnego trafi do Sejmu już niebawem – wskazuje Andrzej Halicki. – Chcemy, aby prace nad nim toczyły się łšcznie z projektem przedstawionym przez Prezydenta RP – dodaje.

Projekt zakłada, że udział w podatku PIT, jaki otrzymujš samorzšdy, ma zostać zwiększony do 48,82 proc. (gminy), 12,82 proc. (powiaty) i 2,0 proc. (województwa samorzšdowe). Obecnie udziały te wynoszš 37,79 (gminy), 10,25 (powiaty) i 1,6 (województwa samorzšdowe).

– Proponowane zwiększenie procentowych udziałów poszczególnych kategorii jednostek samorzšdu terytorialnego we wpływach podatkowych zapewnia im dochody takie same jak według obecnych przepisów – mówi Jan Grabiec. – Oczywiœcie przy założeniu poprawnoœci szacunku obniżenia wpływów podatkowych o 15,58 mld zł – dodaje.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL