Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Miliony z Kredytmarketu

123rf.com
W cišgu tego roku mikroprzedsiębiorcy dostali od Kredytmarketu kredyty na 8 mln zł. Firma nie tylko udziela finansowania, ale też chce dać zarobić inwestorom.

Obchodzšcy właœnie pierwszš rocznicę działalnoœci Kredytmarket.com, prowadzony przez Polskš Platformę Kredytowš, zasilił finansowo niemal 200 mikroprzedsiębiorstw, z branży e-commerce, lekarzy, pielęgniarki, specjalistów wolnych zawodów. - Nasze wejœcie na rynek było wielkim testem. Nie mieliœmy pewnoœci, czy przedsiębiorcy będš zainteresowani pozyskiwaniem finansowania online. W powszechnej opinii produkty kredytowe to coœ niezwykle skomplikowanego i nie wiedzieliœmy, czy przedsiębiorcy przełożš prostotę naszego procesu nad relacje z poœrednikami i doradcami kredytowymi – mówi Aleksander Widera, pomysłodawca i prezes Kredytmarketu. Dla porównania w połowie sierpnia spółka miała udzielonych 136 kredytów o wartoœci 3,8 mln zł.

Jak to działa? Kredytmarket przekształca œrodki osób zamożnych, w udzielany przez internet kredyt obrotowy dla mikroprzedsiębiorców. Zamożne osoby i instytucje finansowe majš więc nowš klasę aktywów z umiarkowanym, według spółki, profilem ryzyka, bo inwestor ma ekspozycję nie na jeden, ale na wiele kredytów, co zmniejsza ryzyko w razie problemów ze spłacalnoœciš.

- Na portfelu spłaconych pożyczek stopa zwrotu przekracza 10 proc., co w połšczeniu z kosztami ryzyka pozwala oczekiwać zwrotów na poziomie 6 proc. – deklaruje Aleksander Widera. Wyjaœnia, że Kredytmarket chce być jak brytyjski Funding Circle, który po 7 latach działalnoœci stał się jednym z trzech największych kredytodawców brytyjskiego małego biznesu.

Niedawno oferta Kredytmarketu została poszerzona o kredyty na kwotę 100 tys. złotych. Mogš o nie wnioskować klienci, którzy wczeœniej w terminie spłacili swoje zobowišzania wobec Kredytmarketu i majš odpowiedniš zdolnoœć kredytowš. Zatem klienci wracajš. W ujęciu wartoœciowym retencja przekracza 100 proc. – powtórne pożyczki sš na wyższe kwoty. Polski rynek udzielania kredytów obrotowych dla jednoosobowych działalnoœci gospodarczych to ok. 15 mld zł rocznie i fintech liczy na nowych inwestorów, którzy portfel wierzytelnoœci od małego biznesu uznajš za atrakcyjnš alternatywę lokowania œrodków.

Złożenie wniosku w Kredytmarket.com nie wymaga dokumentacji w wersji papierowej, według spółki proces zajmuje 3 minuty. Klient loguje się do swojego firmowego konta bankowego, a dane z wycišgu bankowego służš do oceny zdolnoœci kredytowej. – Oczywiœcie, nie otrzymujemy danych do logowania od klienta i nie mamy dostępu do rachunku, który by nam umożliwiał np. ponowne zalogowanie lub wykonanie jakiejkolwiek transakcji – wyjaœnia Aleksander Widera.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL